Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

. Zawieszenie biegu przedawnienia co do wszelkich roszczeń następuje, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody. Natomiast zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

Jestem programistą i wykonałem projekt aplikacji internetowej, którego jednak zamawiająca firma nie odebrała (wypowiedzenie umowy otrzymałem drogą mailową, nie wiem czy jest skuteczne). Wcześniej dla tej agencji wykonałem 2 aplikacje internetowe

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Majątek wspólny małżonków

czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Wykup mieszkania spółdzielczego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez małżonków

zameldowani od 1982 roku. Mieszkanie otrzymane było ze spółdzielni mieszkaniowej w trakcie trwania wspólnoty małżeńskiej. W 1988 roku została zniesiona współwłasność małżeńska i trwa nadal. Czy w takiej sytuacji możliwe jest przekształcenie mieszkania w taki

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Podział majątku dorobkowego mozliwy jest dopiero po ustaniu wspólności ustawowej

.

Zgodnie z art. 35 k.r.o. (kodeku rodzinnego i opiekuńczego), w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Z powyższego wynika, że podział majątku może być dokonany tylko w przypadku gdy ustawowa

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mój pracodawca rozwiązał ze mną umowę na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia mija 31 sierpnia. Od 1 września chce ze mną podpisać umowę na czas zastępstwa pracownika. Czy ma do tego prawo czy raczej jest to

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast w myśl art. 35 k.r.o. w czasie trwania

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

Przed zawarciem małżeństwa posiadałam własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu nabyte w drodze spadku, w trakcie trwania związku mieszkanie sprzedałam i kupiliśmy z mężem dom (w akcie notarialnym na zasadzie wspólności ustawowej) ale kredyt

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

, zarówno w trakcie trwania umowy, jak po jej rozwiązaniu. Czy zakaz konkurencji względem banku dotyczy spółki, która jest stroną umowy, czy również jej wspólników?

Zgodnie z treścią art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Zakaz konkurencji wymaga zawarcia umowy z pracodawcą

Dostałem wypowiedzenie, którego okres upływa na koniec miesiąca lutego 2012 roku. Kiedy i czy mogę podjąć pracę konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego pracodawcy?

Zakaz konkurencji obowiązuje w trakcie trwania umowy o pracę w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.