Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

, postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania tych postępowań. Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

do pracy tylko w przypadku gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Pracownik może żądać także orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia (w czasie jego trwania), w przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Wynagrodzenie i zasiełek w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W treści umowy o pracę widnieje zapis, że miesięczne wynagrodzenie za pracę składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii uznaniowej. Od końca sierpnia b. roku jestem na

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 września 2010

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

kary pozbawienia wolności przy nałożeniu na niego określonych obowiązków na czas trwania próby. Zatarcie skazania po upływie okresu próby W myśl art. 76 § 1 k.k. skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

Posiadam świadectwo pracy, w którym jest napisane, że za czas zatrudnienia i urlopu za granicą były odprowadzane składki do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin kontraktu jest od 1993 do 1994 roku w pełnym wymiarze czasu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Dochody z najmu nieruchomości stanowią majątek wspólny małżonków

Czy dochody z najmu mieszkań wchodzą do majątku wspólnego małżonków?

Jeżeli mają Państwo ustawową wspólność majątkową to przedmioty nabyte w czasie trwania tego małżeństwa przez małżonków, lub przez jednego z nich stanowią majątek wspólny. To

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Rozwód z powodu niezgodności charakterów

konkretnego przypadku jak np. warunki, w jakich doszło do zawarcia związku małżeńskiego, czas trwania pożycia stron do chwili powstania rozkładu, przebieg tego pożycia, istnienie bądź nieistnienie dzieci z tego małżeństwa - orzeczenie SN z dnia 16.03.1956 roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Proponuję pisemnie zwrócić się do gwaranta, opisując stan sprawy oraz przesłać kopię dokumentów potwierdzających występujące wady oraz przeprowadzone naprawy. W przypadku większości

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

klauzula wyłączająca w odniesieniu do którejkolwiek ze stron możliwość wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r., III CKN 304/00). Zatem umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

. Czas trwania skutków nie ma znaczenia. Długotrwałość cierpień i rodzaj skutków ma znaczenie - i to istotne - dla określenia wysokości zadośćuczynienia. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym przysługuje Panu prawo do kwestionowania stanowiska

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 56 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.