Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny

zmienić albo uchylić (art. 28 k.r.o.). Reasumując, w opisanym stanie faktycznym w przypadku zaistnienia faktycznej separacji małżonków, drugi z małżonków cały czas zobowiązany jest do zaspakajania potrzeb rodziny, w sytuacji gdy drugi z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

administracyjnie korespondencji, wówczas powołany jest kurator dla osoby nie znanej z miejsca pobytu. Na koniec całej procedury wydawana jest decyzja administracyjna, w której organ stwierdza wymeldowanie określonej osoby z miejsca zamieszkania. Czas trwania całej

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

- przez czas trwania przeszkody. Natomiast zgodnie z treścią art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

w świadczeniu pracy, która nie powoduje jednakże rozwiązania stosunku pracy. Urlop taki jest udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika na czas oznaczony. Urlop taki nie może być udzielony poza stosunkiem pracy, np. po jego rozwiązaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

zgodnie z treścią art. 662 § 1 k.c. powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Brak wykonania i wykończenia budowlanego przedmiotu najmu powoduje, że przedmiot najmu nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

udowodnienia danej okoliczności spoczywa na stronie, która taką okoliczność podnosi. Jeśli strona pominie jakiś zarzut w odpowiedzi na pozew może je podnieść przez cały czas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji. Podniesienie nowych zarzutów w

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

spotkałam się z odmową. Dostałam teraz pismo od ubezpieczyciela drogą listową o podjętych procedurach windykacyjnych. Co powinnam zrobić?

W myśl art. 813 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

po jego stronie dobrej wiary, ale także korzyści uzyskane przez okres trwania dobrej wiary, a więc przez cały czas posiadania [2]. Reasumując, w naszej ocenie aby posiadacz samoistny mógł domagać się od Pana zwrotu poczynionych nakładów na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

administracyjna, w której organ stwierdza wymeldowanie określonej osoby z miejsca zamieszkania. Czas trwania całej procedury to co najmniej kilka miesięcy. Reasumując, jeżeli osoba ta, która jest zameldowana nie będzie chciała zostać wymeldowana z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

zawiesza: postępowanie karne, postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 56 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.