Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczłonek
 
Wyszukiwana fraza:

członek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 57 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

przypadku osoby zasiadające w zarządzie odpowiadają za jej zaległości podatkowe na podstawie tzw. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności osobistej za zobowiązania podatkowe spółki

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

postanowieniami statutu. Według obecnie obowiązujących przepisów członek spółdzielni jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami statutu. Statut spółdzielni mieszkaniowej winien określać zatem jakie opłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni i mam pytanie czy członek spółdzielni może występować na zgromadzeniu spółdzielni poprzez pełnomocnika. W statucie spółdzielni jest zapis, że członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

uchwałą wspólników, tak aby nie podlegało ono oskładkowaniu przez ZUS? W jaki sposób dokonuje się wypłaty tego wynagrodzenia i jak wygląda opodatkowanie takiego wynagrodzenia?

Zgodnie z treścią art. 201 § 4 K.s.h. (kodeksu spółek handlowych) członek

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka obecnie zarządzana jest przez mojego syna. Spółka co roku uzyskuje zysk i wypłaca dywidendę. W związku z moim przejściem na emeryturę chciałbym oprócz dywidendy co miesiąc otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie ze spółki. Na jakie przepisy się powołać i czy zgromadzenie…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Spółdzielnia po rozliczeniu inwestycji nie może żądać dopłaty tytułem wkładu

wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2014

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

ponadobowiązkowych. Statut określa minimum 10 udziałów. Ja zadeklarowałem i wpłaciłem 24 udziały. W jakim czasie mogę wystąpić o zwrot 14 udziałów?

Zasadniczo zwrotu wpłat dokonanych na udziały ponad wartość udziałów obowiązkowych, członek spółdzielni może żądać

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Spółdzielcza umowa o pracę

, spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

Mam pytanie, czy istnieje taka możliwość, że osoba zostaje powołana jako członek w skład zarządu ale nie jest nawiązany z nią stosunek pracy. Dokładnie chodzi o spółdzielnie i tzw. społecznych członków zarządu. Osoby te nie świadczą pracy ale są

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.