Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnecywilna
Odpowiedzialność cywilna -

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Art. 822 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

cywilna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 110 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

nie może samodzielnie się już utrzymać. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 1 października 1998 roku sygn. akt I CKN 853/97 stwierdził, że obowiązek alimentacyjny rodziców obejmuje także pełnoletnie dzieci, które we właściwym czasie, tj

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Nie można zawierać umowy z samym sobą

czynności dokonywane z samym sobą przez osobę fizyczną występującą jednocześnie jako organ osoby prawnej. Uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna (będąca zasadą prawną) z dnia 30 maja 1990 roku sygn. akt III CZP 8/90 stwierdza, że nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

000 złotych. Reasumując może Pan albo złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadanie klauzuli wykonalności albo żądać pozbawienia klauzuli wykonalności w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. S ąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

, że umowa, w której wynajmujący pobiera czynsz bez oddania najemcy rzeczy do używania jest sprzeczna z właściwością (naturą) stosunku najmu a tym samym dotknięta jest wadą w tym zakresie powodującą jej nieważność. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

umowie mogą ustalić warunki związane z wykonaniem tego prawa. Stanowisko takie zająć w wyroku z dnia 23.01.2008 roku Sąd Najwyższy - Izba Cywilna sygn. akt V CSK 379/07 stwierdzając, że strony umowy o roboty budowlane, zastrzegając prawo odstąpienia od

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Usunięcie konarów drzewa sąsiada - skutki prawne takiego działania

rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Odpowiedzialność cywilna wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Jednakże zgodnie z art. 150 kc (kodeksu cywilnego), właściciel gruntu może obciąć i zachować dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2007

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

z odpowiedzialnością cywilna związaną z ruchem zakładu. Nie mniej jednak aby firma ubezpieczeniowa przejęła na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą, zdarzenie to musi mieścić się w zakresie tego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może odmówić zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

określonych w wyroku rozwodowym w trybie art. 58 par. 1 zdanie drugie k.r.o. (uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 13.07.1987 roku, sygn. akt III CZP 40/87). Reasumując, opierając się na opisie stanu faktycznego (nie znając wszystkich kwestii z

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

drugiego małżonka (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18.07.2002 sygn. akt IV CKN 1249/00). Reasumując, żądanie byłej współmałżonki do wydania odpowiednich dokumentów celem zameldowania na pobyt stały w zajmowanym mieszkaniu jest

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. W wyroku Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 22 maja 2003 roku (sygn. akt II CKN 121/01), Sąd Najwyższy stwierdził, że odstąpienie od

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.