Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnecywilna
Odpowiedzialność cywilna -

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Art. 822 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

cywilna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 110 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

w piśmie cofającym apelację wykazać, że cofnięcie wynikało z zaspokojenia przez przeciwnika w postępowaniu apelacyjnym jej interesów oraz że wniesienie apelacji było niezbędne do dochodzenia praw lub obrony skarżącego. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna z

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Przeniesienie własności nieruchomości w razie grożącej niewypłacalności dłużnika może być bezskuteczne

elementem jest zatem brak zachowania należytej staranności po stronie osoby trzeciej, która o działaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela mogła się dowiedzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13.10.2006 roku sygn

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Najwyższy - Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2000 roku sygn. akt III CKN 270/00). Reasumując, w opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem winna Pani w pierwszej kolejności ustalić jakie czynności dokonywane wymagają

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Remont balkonu obciąża właściciela mieszkania

mieszkalnego (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 października 2002 roku sygn. akt III RN 153/01). Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w uchwale z dnia 7 marca 2008 roku sygn. akt III CZP 10

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2014

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

Najwyższego - Izba Cywilna z 06.12.1991 roku sygn. akt III CZP 108/91 [2] Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13.02.1978 roku sygn. akt III CZP 101/77 [3] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.03.1983 roku sygn. akt I CR 24/83

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Wykup mieszkania komunalnego na rzecz innej osoby

(splata zadłużenia, wycena itd.). Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym rozmyśleniem się, co do propozycji i utraty pieniędzy. Czy może cywilna umowa pożyczki? Zakładam, że tak nie będzie, ale chcę żeby kobieta, która mi to zaproponowała czuła, że

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

- Izba Cywilna z dnia 30.08.2006 roku (sygn. akt II CSK 53/06), diopuszczalne jest stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności przygranicznego pasa gruntu stanowiącego część nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością będącą własnością zasiadującego

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Ponadto jak stwierdził w wyroku Sąd Najwyższy - Izba Cywilna z dnia 07.07.1999 roku, sygn. akt II CKN 426/98, jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

Uchwale Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 05.02.2010 sygn. akt III CZP 130/09 ( Opubl: Monitor Prawniczy rok 2010, Nr 5, str. 242), Sąd stwierdził, że kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę jest możliwe po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy

o istnieniu podstawy powołania do dziedziczenia. Jak stwierdził w Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w uchwale z dnia 15.01.1991 roku sygn. akt III CZP 75/90, początkiem terminu jest dzień, w którym dany spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.