Kalendarz przedsiębiorcy: 20-09-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneburmistrz
Wyszukiwana fraza:

burmistrz

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 22 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Burmistrz nie może dowolnie ustalać wysokości renty planistycznej

zagospodarowania, czyli po zmianie z rolnej na budowlaną.

Burmistrz nie może dowolnie ustalać wysokości renty planistycznej Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, j eżeli w związku z

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Bezczynność organu administracyjnego przy zawarciu umowy cywilnoprawnej

Zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Gminy nabyłam prawo do wykupu mieszkania komunalnego, ale Burmistrz odmawia mi sprzedaży i nie chce wydać decyzji odmawiającej zgodnie z Kpa abym mogła ją zaskarżyć. Czy słuszne jest jego twierdzenie, że zbywanie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Nizgodne z prawem rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko samorządowe

dostępie do informacji publicznej złożyłam wniosek o udostępnienie mi tego protokołu. Pan burmistrz udostępnił mi protokół ale odmówił udostępnienia mi go pisemnie. Protokół zawierał 5 najlepszych kandydatów. Ja byłam najlepsza z liczbą 33 punktów, ale

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2006

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa?

Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby gmina - jako samorządowa osoba prawna - działając poprzez swój organ jakim jest burmistrz (wójt, prezydent) udzielała pełnomocnictwa. Dotyczy to także jednoosobowego

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Gmina wybudowała kanalizację, ale właściciel nieruchomości zapłaci za to włąsciwą opłatę adiacencką

. Decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej wydaje Wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wydanie decyzji może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2009

Opłata adiacencka może być nałożona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej inwestycją

, o gospodarce nieruchomościami (dalej u.g.n.), właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Na podstawie art. 145 u.g.n. wójt, burmistrz albo prezydent

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Z przepisu powyższego wynika jednoznacznie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Renta planistyczna

. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje w trakcie przygotowywania stadium - uzgodnień dokonywanych przed jego uchwaleniem. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na etapie przygotowywania zmian do miejscowego planu zagospodarowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.