Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneburmistrz
Wyszukiwana fraza:

burmistrz

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 22 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata adiacencka w przypadku podziału nieruchomości

dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sformułowana tak, że nastąpi budowa ulicy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej ustawa), wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Usunięcie konarów drzewa sąsiada - skutki prawne takiego działania

/ - usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Wójt, burmistrz albo prezydent wymierza karę za usunięcie drzew lub krzewów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2007

Podatek VAT od umowy o dzieło

celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, umowa o dzieło
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2007

Odwołanie od decyzji ustalającej drogę wewnętrzną do nieruchomości

planem ), która przecina w poprzek działki sąsiadów. Jeden z właścicieli działki objętej tym planem, nie chce aby z tej drogi wewnętrznej, która przecina również i jego działkę inni użytkownicy korzystali. Burmistrz pozytywnie zaopiniował mój wniosek o

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku. Wysokość poszczególnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłaty z tytułu wzrostu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Przedawnienie podatku od nieruchomości

podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w tej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ustawa nie zawiera regulacji w zakresie przedawnienia należności z tytułu podatku od nieruchomości, do zobowiązań podatkowych określonych w

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.