Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnebiegły
Biegły skarbowy -

biegły skarbowy - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową;
art. 1 a ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 
 
Wyszukiwana fraza:

biegły

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Biegły w procesie karnym

Czy jeżeli mam wątpliwości, co do bezstronności biegłego powołanego w sprawie karnej, to czy mogę coś zrobić, aby sąd w sprawie karnej powołał nowego biegłego? Nadmieniam, że jestem w tej sprawie oskarżonym.

W przypadku powołania biegłego co, do którego ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego…

Słowa kluczowe: biegły, karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Niekompetentny biegły sądowy

Czy można coś zrobić aby skreślić niekompetentną osobę z listy biegłych sądowych?

Podstawą prawną do ustanowienia oraz odwołania biegłego sądowego jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych. Biegłego powołuje i odwołuje na 5 letnią kadencję Prezes Sądu Okręgowego…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2006

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

zainteresowanego podwyższone w granicach do 50% stawki, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. Na tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Przesłuchanie z użyciem wariografu jest zakazane

Mam wynik badania wariografem, który jest nierozstrzygnięty. Nie rozumiem, jak to możliwe, albo prawda albo fałsz. Proszę mi wytłumaczyć czy może być taka interpretacja wyniku, a jeśli tak, to jak to wygląda w tłumaczeniu przez sąd (na przykład).

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w naszym kraju badanie poligrafem (wariografem)…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Przestępstwo a bezczynność policji

powołany jest biegły sądowy. Po opinii biegłego można dopiero ustalić kwalifikację czynu. Ponadto zgodnie z art. 157 § 2 kk (kodeksu karnego). Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

przypadek.

Zgodnie z art. 984 § 1 Kpc (Kodeksem postępowania cywilnego), oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

ubezwłasnowolnienie ma być całkowite czy częściowe. W sprawie może zostać powołany także biegły sądowy, który wyda opinię w tej sprawie. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić także w związku z postępowaniem o skierowanie na przymusowe leczenie. Przesłanki do

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

okoliczności sprawy, w tym ustalenie sprawcy. Prokuratura powinna powołać w tej sprawie biegłego, który powinien potwierdzić lub zaprzeczyć Pana słowom, jeżeli nie jest Pan w stanie w inny sposób udowodnić ten fakt (zdarza się także, że biegły nie jest w stanie

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

sądowi materiale dowodowym. Może Pan np. uzupełnić te dokumenty odbierając od wykonawcy oświadczenia lub pokwitowania wpłaconych kwot, pobranych zaliczek itp. Docelowo w przypadku sprawy sądowej na Pana wniosek może zostać powołany biegły sądowy, który

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Ustanowienie drogi koniecznej na gruntach Skarbu Państwa

kiedyś biegły tory, nie został jeszcze uwłaszczony i należy do Skarbu Państwa, a PKP jest jedynie władającym. W związku z tym, sprawa wydaje się beznadziejna. Czy możliwe jest ustanowienie drogi koniecznej, a jeśli tak, to do kogo mam się po nią zgłosić

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.