Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneautorskie-prawo
Prawo pierwokupu -

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego

Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

autorskie-prawo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego nie wejdą tylko te przedmioty majątkowe, które przez prawo zostały wyraźnie określone jako wchodzące do majątku odrębnego każdego z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

przedmiotu majątkowego należy rozumieć zarówno prawo majątkowe bezwzględne, jak i własność i inne prawa rzeczowe, jak i obligacyjne, np. wierzytelności. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięcie zobowiązań przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Sprzedaż strony internetowej

oświadczył, że przysługują mu prawa autorskie do strony internetowej obejmującej zarówno samą stronę (czyli odpowiedni kod html), jak również prawa do elementów graficznych umieszczonych na stronie. Kolejnym elementem sprzedaży będzie prawo do zarejestrowanej

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

została zawarta w formie pisemnej, to co do zasady jej wypowiedzenie też winno nastąpić w takiej formie chyba, że strony w umowie określiły, że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo dla samej

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

Kiedy przedawni się roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu praw autorskich, za to że nie podano mego nazwiska jako współautora w stopce redakcyjnej, czym naruszono moje prawa autorskie. Utwór został opublikowany w roku 2003. Innym słowy - do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

spełniania szczególnych wymogów. Odpowiedzialność prano karną może wiązać się także z naruszenia wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciach, a także samych praw autorskich do utworu jakim jest fotografia lub film. Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Podział mieszkania własnościowego małżonków po rozwodzie

zarejestrowany jako bezrobotny i nie uzyskiwał żadnych dochodów, stąd nakłady na majątek wspólny nie są równe. Wystąpiłam do sądu z wnioskiem aby mi przyznać prawo do lokalu oraz zobowiązać mnie do spłaty na rzecz byłego męża połowę spłaconego kredytu przez okres

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2007

Umowa majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami znosząca współność ustawową

Chcę wziąć ślub i w związku z tym wydarzeniem mam pytanie dotyczące intercyzy. Mianowicie chodzi mi o to, jaki rodzaj intercyzy należy wybrać, aby w przypadku rozwodu każdy z współmałżonków miał prawo tylko do tego, co osobiście wniósł do

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego nie wejdą tylko te przedmioty majątkowe, które przez prawo zostały wyraźnie określone jako wchodzące do majątku odrębnego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.