Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneautorskie-prawo
Prawo pierwokupu -

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego

Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

autorskie-prawo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

wypowiedzi będzie więc co do zasady naruszało prawa autorskie podmiotów, którym one przysługują. Ostatnią kwestią pozostaje jeszcze umiezczenie wypowiedzi wraz z infromacją o tym, że została ona sformułwoana w programinie telewizyjnym. Moim zdaniem, także w

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Ponadto Prawo autorskie precyzyjnie określa

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m. in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo p oprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Prawa twórcy do utworu - fotografii

to nie są zdjęcia z samej imprezy a jedynie zdjęcia pokazujące nasza pracę.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią a rt. 81 ust. Ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Prawo autorskie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wizerunek jest rozpowszechniany nie ogranicza prawa tych osób do ochrony ich wizerunku. Jeżeli taki wizerunek będzie rozpowszechniany (zwłaszcza w celach komercyjnych), osoba taka ma prawo do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku a także prawo do

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

, mogący zostać uznanym za utwór w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Twórcy lub inne osobie uprawnionej przysługują wówczas autorskie prawa majątkowe do utworu którego atrybutami jest wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

takim przypadku?

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 19954 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

. Tym samym każda osoba, która kopiuje wcześniej zamieszczone ogłoszenie przez inną osobę, może naruszać prawo autorskie do utworu albo przepisy dotyczące ochrony baz danych (w zależności od konkretnego stanu faktycznego). W szczególności dotyczyć to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

dzieła i przeniesienie autorskich praw majątkowych, nie pozbawia autora dzieła osobistych praw autorskich. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

Będąc mężatką, w 1990 roku nabyłam prawo do spółdzielczego prawa lokatorskiego. W 1993 r. doszło do wzajemnej zamiany mieszkań z innym członkiem spółdzielni. Do dnia dzisiejszego członkiem spółdzielni jestem tylko ja. We wrześniu 2005 r. mąż

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.