Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneautorskie-prawo
Prawo pierwokupu -

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego

Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

autorskie-prawo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

skoro strona jest jego, to znaczy że ma do niej prawo. Zrobiłem mu to wszystko bez umowy, po prostu dla kolegi, za damo. Czy ja jako autor strony projektant i wykonawca mogę odpowiadać prawnie za tą stronę, czy raczej mój kolega? Czy grozi mi coś w tym

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

rekomendowanej witryny stanowi rozpowszechnianie wizerunku zamieszczonego na tej witrynie. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie dóbr osobistych w postaci wizerunku, ustawa Prawo autorskie przewiduje także sankcję karne, m. in

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

zamieszczona informacja, że wskazanie Starostwa Powiatowego w tym artykule nastąpiło bez jego wiedzy i zgody. Jednocześnie Starostwo poinformowało, że nie jest zaangażowane w to przedsięwzięcie. Czy Starosta, który podpisał się pod tym pismem miał prawo

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Interesuje mnie, co dla mnie znaczy poniższy zapis w umowie - w ramach wynagrodzenia, wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawo autorskie przewiduje jednakże sytuacje gdy korzystanie z utworu bez zgody twórcy jest dozwolone. Jak wynika np. z treści art. 23 ust. 1 Prawa autorskiego, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

towarzyszące. Podlega ona ochronie prawnej na takich samych zasadach jak każde inne dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.05.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie). Oznacza to, że przy wykorzystywaniu takiej dokumentacji

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Prawa autorskie a dozwolony użytek

przeglądania gazety bez pobierania opłat)?

Niestety muszę Pana poinformować, że takie postępowanie narusza prawa autorskie zarówno wydawcy jak i twórców poszczególnych utworów. Ochrona prawna wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Ochrona wzoru użytkowego

, Prawo własności przemysłowej (dalej ustawa). Zgodnie z przepisami ustawy, właściciel zastrzeżonego wzoru użytkowego może na podstawie art. 284 ustawy, żądać od Pani przede wszystkim zaprzestania naruszania jego prawa a także odszkodowania za

Słowa kluczowe: autorskie prawo, wzór użytkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Plagiat jest przestępstwem

W Internecie sprzedaje notatki studenckie z jednego z przedmiotów na płycie CD. Część z nich jest moja, część została przysłana przez innych studentów i część pochodzi z Internetu. Zastanawia mnie co mówi w tej kwestii prawo autorskie - co i jak

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

interpretacji można skorzystać z definicji zawartych w innych aktach prawnych. Z treści przepisu art. 115 § 14 k.k. (kodeksu karnego) wynika, że dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym związane jest określone prawo

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.