Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneartykuł
 
Wyszukiwana fraza:

artykuł

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 35 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

roku podatek ten regulował artykuł 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło ich

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

związku z prowadzeniem spraw spółki w celu niezgodnym z interesem wspólników czy dla "wzmocnienia" swojej osoby itp. Innym sposobem odebrania prawa, do którego nie odnosi się art. 47, jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników. Artykuł 9 k.s.h

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

rzeczy. Sam artykuł 16 tej ustawy określa ulgi podatkowe związane z nabyciem praw do lokalu lub budynku mieszkalnego. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ewentualnych roszczeń osób uprawnionych o zachowek. Kwesta zachowku regulowana jest przez

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Artykuł 691 § 2 k.c. stanowi, że wyżej wymienione

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

miesiącu?

Podczas zasiadywania prawa własności, a więc w czasie biegu terminu zasiedzenia, może dojść do przeniesienia posiadania. Artykuł 176 § 1 określa ogólne zasady doliczania przez nowego posiadacza czasu posiadania poprzedniego posiadacza

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09.09.1976 roku sygn. akt IV PR 135/76, artykuł 319 k.p.c., uprawniający sąd do ograniczenia w sentencji wyroku zakresu

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

Jestem właścicielem lokalu użytkowego w budynku, w który jest wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota ma obowiązek odprowadzić podatek CIT-8 od wysokości mojego czynszu. Czy w związku z tym może mi podnieść czynsz o stawkę tego podatku? Artykuł 12 pkt. 3

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

sygn. akt II CSK 44/09, artykuł 3 ust. 1 ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może stanowić także samodzielną podstawę uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Czynem

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

nieruchomości. Do końca grudnia 2006 roku podatek ten regulował artykuł 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat licząc od końca roku podatkowego w

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

dotyczy tylko składania i przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych. Artykuł 29 k.s.h. odnosić należy do wszelkich stosunków sądowych i pozasądowych spółki (zawieranie umów, składanie pozwu, składanie jednostronnych oświadczeń za spółkę itp

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.