Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneart 6 kc
 
Wyszukiwana fraza:

art 6 kc

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie spadku

, jeśli zachodzą przesłanki wymienione w art. 935 § 1 KC, to w ciągu 6 miesięcy, licząc od chwili otwarcia spadku (śmierci Pani matki – bo jak rozumiem wówczas dowiedziała się Pani o tym, że jest Pani spadkobiercą) mają Państwo czas, by złożyć wniosek na

Słowa kluczowe: adopcja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art. 1018 § 1 kc, oświadczenie o przyjęciu lub

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Zachowek a roszczenie o odsetki

mieszkania (zakładając, że mieszkanie to stanowi całą masę spadkową). Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą odsetek określoną w art. 359 § 1 Kc, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to

Słowa kluczowe: odsetki, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Postępowanie spadkowe - spadek po spadkobiercy

. 1026 KC stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (które to podług art. 924 KC następuje z chwilą śmierci spadkodawcy) chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Ochrona wynajmującego w przypadku sprzedaży nieruchomości

właściciela. Zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc) w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy, może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Spadek a bezskuteczna egzekucja

przejęcia mieszkania po naszym tacie?

Zgodnie z art. 1012 kc (kodeksu cywilnego) spadkobiorca może spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

takiego oświadczenia w przypadku umowy zawartej na czas 6 miesięcy lub krótszy - czynność taka z mocy art. 58 Kc. (w zw. z art. 300 k.p.) jest nieważna. Zatem jedyna możliwość rozwiązania umowy w Pana przypadku, to zgodnie z art. 30 § 1 ust. 1 Kp

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Spadkobierca ustawowy mają prawo do zachowku

(art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej KC). Zatem zakładając, że nieruchomość stanowiła wspólną własność małżeństwa (Pańskich rodziców) dziedziczeniu podlega 1/2 część nieruchomości. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przysługuje Panu 1/3 część

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2006

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

którym spadkobierca dowiedział się o tytule jego powołania (art. 1015 § 1 kc). O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Przyjęcie lub odrzucenie spadku przez osobę nieobecną

którym spadkobierca dowiedział się o tytule jego powołania (art. 1015 § 1 kc). O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.