Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneadwokat
Adwokat -

  1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

1a. 
1b. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.
2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.
3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r.Prawo o adwokaturze. art.4.1
 
 
Wyszukiwana fraza:

adwokat

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 34 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie obrońcy z urzędu

Jakie są przesłanki ustanowienia w sprawie karnej obrońcy z urzędu?

Zgodnie z art. 78 kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie…

Słowa kluczowe: adwokat, obrońca, prawo do obrony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

Czy postanowienie sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej powinno podawać informację o środku odwoławczy? Jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej (proszę podać konkretny przepis), oraz czy od postanowienia sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej służy odwołanie, zażalenia na nie lub inny środek zaskarżenia? Jeżeli tak - to proszę o powołanie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż stosownie do treści art. 8a § 1 ustawy o adwokaturze adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Zawiadomienie samorządu zawodowego o naruszeniu obowiązków przez zastępcę procesowego

Czy art. 370¹ k.p.c. jest przypadkiem, w którym sąd ma obowiązek powiadomić właściwy organ samorządu zawodowego o niewłaściwym świadczeniu pomocy prawnej przez fachowego pełnomocnika?

Obowiazek, o którym Pan piszę wynika także z § 83 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.07.2007 roku Regulamin urzędowania sądów…

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 sierpnia 2007

Działanie przed sądem przez adwokata

całym postępowaniu zamiast Pani może występować adwokat, który będzie Panią reprezentował. Odstępstwo od zasady występowania przed sądem przez adwokata, stanowi art. 299 Kpc, w myśl którego, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Zmiana adwokata ustanowionego z urzędu dla strony

Osoby, którym pomoc w formie adwokata z urzędu została przyznana mogą wystąpić o przyznanie im innego pełnomocnika, jeżeli z dotychczasowego nie są zadowoleni. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o zmianę pełnomocnika do Sądu, przed którym toczy się postępowanie. Proszę o wskazanie podstawy prawnej (przepisu i kodeksu, w którym…

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Koszty adwokackie w sprawie o podział majątku wspólnego

skomplikowania sprawy, także miejscowości w której adwokat prowadzi kancelarie. W dużych miastach ceny usług prawniczych co do zasady są wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Ponadto cena usługi zależna jest także od renomy samej kancelarii

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Zlecenie sprawy adokatowi negocjowania restrukturyzacji zadłużenia

wierzycielami (bankami). Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest w umowie z klientem i zależy od ustaleń klienta z adwokatem. Pewną podpowiedzią w zakresie wysokości wynagrodzenia, jakiego może żądać adwokat jest Rozporządzenie z dnia 28 września 2002 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2010

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy alimentacyjne

Ile może kosztować u adwokata sprawa o alimenty?

Podstawowe stawki pobierane przez adwokatów za prowadzenie sprawy - określa Rozporządzenie z dnia 28 września 2002 roku Ministra Sprawidliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. W przypadku roszczeń…

Słowa kluczowe: adwokat, alimenty, klient, sprawa cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lutego 2011

Wysokość wynagrodzenia adwokata określa umowa z klientem

Zleciłam sprawę adwokatowi. Nie było zawartej umowy na piśmie a jedynie ustne uzgodnienia, które jednakże były mało precyzyjne. Sprawa częściowo została przegrana i teraz adwokat żąda zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, które przekraczają

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.