Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneZakres prawa cywilnego
 
Wyszukiwana fraza:

Zakres prawa cywilnego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 46 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakres odpowiedzialności dłużnika

dziadka i czy w związku z tym komornik ma wstęp do każdego pomieszczenia czy tylko do pokoju ojca?

Zasadniczo komornik może prowadzić egzekucję ze wszystkich rzeczy należących do dłużnika. Zgodnie z art. 814 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Zakres korzystania przez właściciela z nieruchomości

Pani nieruchomości, czyli o takie wykonywanie prawa własności, które nie narusza prawa właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z art. 144 kc (kodeksu cywilnego) właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać

Słowa kluczowe: nieruchomość, sąsiad
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 sierpnia 2007

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

chodzi o odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego. Szkoda w rozumieniu prawa cywilnego stanowi realnie poniesioną stratę oraz utracone korzyści. Przytoczony przepis odnosi się tylko do odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

autorskim). W przypadku Kodeksu cywilnego zagadnienie to odnosi się do kwestii ochrony dóbr osobistych prowadzącego program. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności nazwisko, pseudonim lub wizerunek pozostają pod ochroną prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Prawa właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części. Ponadto jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z prawa do odszkodowania, zamiany lub wykupu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

. (kodeksu cywilnego) do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przepisy nie wskazują jakie czynności należą do zarządu rzeczą wspólną a jakie ten

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

Moj partner jest po rozwodzie. Ma dwójkę dzieci a, przy czym jego prawa do dzieci są zawieszone. Matka dzieci wyszła ponownie za mąż i zmieniła nazwiska dzieciom na nazwisko aktualnego męża. Zastanawiam sie czy to zgodne z prawem i czy można coś w

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

Sporządziłam pracochłonne i skomplikowane oraz kosztowne opracowanie, które następnie dołączyłam jako dowód w sprawie cywilnej. Czy inne osoby, mogą wykorzystywać bez mojej zgody to opracowanie? W moim przekonaniu opracowanie jest przedmiotem prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

wiedział o umowie i że nie będzie jej respektował oraz ją wypowie. Czy mogę liczyć w takim przypadku na roszczenie z tytuły utraconej korzyści?

Zgodnie z treścią art. 693 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Zapis na sąd polubowny

W umowie jest zapis mówiący, że ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje sąd polubowny. Czy w zwiazku z tym nie można ewentualnie skierować sprawy do sądu cywilnego? Sąd polubowny przy SDRN może być nieobiektywny i stronniczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.