Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneZakres prawa cywilnego
 
Wyszukiwana fraza:

Zakres prawa cywilnego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 46 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zzapis testamentowy

czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W zakres wchodziłaby m. in. naprawa i konserwacja podłóg, okien i drzwi, wbudowanych mebli i malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010

Umowa developerska

lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Odpowiedzialność za długi współmałżonka związane z regresem ubezpieczyciela

. Zgodnie z treścią art. 828 § 1 kodeksu cywilnego, dotyczącą regresu ubezpieczeniowego, jest to przyznanie uprawnienia, które dotyczy przejścia roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, na zakład ubezpieczeń. Regres

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2006

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

prawna może być jedynie związana z użyciem informacji o powiązaniach z instytucją samorządową, które wiążą się z nadużyciem prawa w tym zakresie, tj. z podaniem informacji nieprawdziwej lub wprowadzającej w błąd w przedmiotowym ogłoszeniu prasowym. Np

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Nie wszystkie pełnomocnictwa spółdzielnia wpisuje do Krajowego Rejestru Sądowego

pełnomocnictwa, a więc w tym zakresie, jak i w ogóle do stosunków pomiędzy pełnomocnikiem a spółdzielnią znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne. Pełnomocnictwo rodzajowe oraz do dokonywania poszczególnych czynności może być

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 lipca 2009

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

ubezwłasnowolniona całkowicie czy częściowo) na zawarcie umowy, której zakres przekracza zwykły zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Oczywiście aby przeprowadzić ubezwłasnowolnienie muszą zaistnieć ku temu określone okoliczności (np. choroba psychiczna

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

zatem winna określać czy autorskie prawa majątkowe przechodzą na zamawiającego, winna określać zakres przejścia tych praw, a także zapis, że przechodzą one nieodpłatnie lub wysokość wynagrodzenia. W tym przypadku umowa o przeniesienie autorskich praw

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

. Czy dotychczasowy najemca ma prawo wystąpić o przywrócenie stosunku najmu i jakie ma w tej sytuacji szanse?

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego reguluje zasady i

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

tylko zapis ogólny o zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Czy jestem zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od kwoty, która nie została przeze mnie nigdy zapłacona a umowa została rozwiązana?

Zgodnie z art. 359 § 1 k.c. odsetki od sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

Kodeksu cywilnego i Prawa telekomunikacyjnego. Przy czym jako przedsiębiorca nie może korzystać Pani z pewnych możliwości ochrony, jakie prawo daje konsumentom. Zgodnie z OWU w przypadku niedotrzymania przez Abonenta warunków umowy, który

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.