Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneZakres prawa cywilnego
 
Wyszukiwana fraza:

Zakres prawa cywilnego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 46 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa albo było nieuzasadnione. Zakres wysokości odszkodowania jakiego może żądać pracownik z uwagi na naruszenie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

cywilnego ojcostwo było wpisane). Powództwo takie należy wytoczyć przed sądem rejonowym. Jeżeli chodzi o ustalenie wysokości alimentów to zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

. Szerokie rozumienie reprezentacji dotyczy występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz innych gałęzi prawa, czyli są to wszelkie działania w stosunkach zewnętrznych. Reprezentacja sensu stricto

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Wnuki spadkodawcy są także uprawnione do zachowku po swoim dziadku

spadkodawcy wchodząc w prawa ojca, mają prawo do zachowku po dziadku? Czy prawo do zachowku wiąże się tylko z postanowieniem testamentowym?

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek spadkodawcy oraz

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia

cywilnego) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Sposób i zakres używania rzeczy określa zasadniczo umowa, jeżeli jednak w umowie nie

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

przepisami prawa cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

chwilą ogłoszenia upadłości wchodzi do masy upadłości przeznaczonej do likwidacji, a upadły traci prawo korzystania z niego. Jednakże zgodnie z treścią art. 75 ust. 2 Prawa upadłościowego, Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

(art. 4 ust. 6 ustawy), za opłaty, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Odpowiedzialność administratora serwisu internetowego za publikację treści pomawiającą osobę trzecią

pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Zakres odpowiedzialności administratora serwisu może zatem być różny, w zależności od okoliczności sprawy. Może on odpowiadać na gruncie prawa karnego, a także na gruncie

Słowa kluczowe: pomówienie, zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2008

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

można też uznać, żeby zasadniczo takie działanie sprzeciwiało się zasadom współżycia społecznego. Czynności prawne w taki sposób sporządzone są tak różnorodne, że ogólna zasada nie może być wypowiedziana. W istocie chodzi tu o zakres umocowania, który

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.