Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneWypowiedzenie umowy do 14 dni
 
Wyszukiwana fraza:

Wypowiedzenie umowy do 14 dni

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu (które złożyłem 6 lipca) od sierpnia bieżącego roku (pracowałem u aktualnego pracodawcy 6 lat na podstawie umowy na czas nieokreślony). Mam jeszcze 14 dni urlopu, a pracodawca chce ze mną teraz podpisać nową

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 września 2007

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

przewidują - w pewnych sytuacjach - możliwość przedłużenia umowy o pracę, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy (§ 12 PrzygotZawMłodR). Z kolei § 14 ust. 1 stanowi, że w razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

. W ubiegłym roku wysłałem aneks do umowy podwyższający wysokość czynszu, na który najemca się nie zgodził. Poinformowałem, że jeżeli nie zgadzają się na wynajem to zgodnie z zapisami umowy wypowiadam umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym do dnia 31 grudnia ub. roku i do 3 stycznia b. roku nie poinformował pracodawcy o dalszych zamierzeniach tzn. ewentualnej kontynuacji tego zwolnienia czy tez powrocie do pracy czy nie przekazał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (wygaśnięcia

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

dni na wskazany rachunek bankowy. Złożyłem do dewelopera wypowiedzenie w formie pisma (nie poświadczonego notarialnie), zaś deweloper uznał, że z racji nie zapłacenia w dniu składania tego pisma tych 5% odstępnego moje zerwanie umowy nie ma skutków

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

obowiązane do ich opróżnienia w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia wezwania właściwego dyrektora oddziału regionalnego. W przypadku nieopróżnienia lokalu mieszkalnego w ustalonym terminie, dyrektor oddziału regionalnego kieruje do sądu

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.