Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneWykaz+zbiorC3B3w+danych+osobowych+wraz+ze+wskazaniem+programC3B3w+zastosowanych+do+przetwarzania+tych+danych
Przetwarzanie danych osobowych -

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych musi spełnić jeden z warunków decydujący o tym, że takie działanie jest legalne. Dodatkowo musi dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Zgoda, o której jest mowa powyżej w pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby (czyli interesy niezbędne dla życia tej osoby, której dane dotyczą), a spełnienie warunku w postaci wyrażenia zgody jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. Za prawnie usprawiedliwiony cel (o którym mowa w pkt 5), uważa się w szczególności:

  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2497 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

(wnioskodawcy kredytu) imienia i nazwiska jego współmałżonka poprzez wpisanie tych danych do wniosku kredytowego, jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy. Ustawa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 dopuszcza przetwarzanie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

któremu wcześniej Pan udzielił zgody na przetwarzanie danych i przekazanie ich do BIK, w którym cofa Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wnosi o zaprzestanie ich przetwarzania i udostępniania. Jeżeli administrator danych jakim jest…

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

przetwarzania danych i brak sprzeciwu z drugiej strony. Udzielający zgody musi być przy tym zorientowany o jakie dane i o jakie ich przetwarzanie chodzi, w tym zwłaszcza do jakich celów dane mają służyć. Sposób poinformowania musi być zrozumiały i nie może

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

kredytowe przez jednego ze współmałżonków bez zgody drugiego współmałżonka, jest czynnością, która wymaga jego zgody. W postępowaniu o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika sąd bada nie tylko przesłanki formalne do nadania tytułu

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Usunięcie danych klienta banku z bazy BIK

żąda Pan zaprzestania ich przetwarzania. Należy jeszcze wspomnieć, że banki do BIK przesyłają informację o wszystkich kredytach i wnioskach kredytowych, a nie tylko tych windykowanych. Z raportu BIK zatem wynika, kiedy i jakie kredyty Pan pozyskał lub

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 maja 2008

Uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych

Na koniec sierpnia ktoś włamał sie na moje konta pocztowe, oraz konta na popularnych serwisach, gdzie pozmieniał hasła oraz moje opisy zamieszczone na nich. Cala sprawa została zgłoszona na policję. Opis jaki jest zamieszczony na tych portalach

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2008

Klient ma prawo do informacji o tym, w jakich bazach znajdują się dane o jego osobie

do żądania informacji o zgromadzonych danych każdej osoby fizycznej zapewnia art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W myśl tego przepisu każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2010

Spam - niechciana reklama i ochrona danych osobowych

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z późn. zm.). Art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, spam
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

przekazaniu przetwarzał oraz zakres ich przetwarzania Zgoda jedynie domniemana jest zatem prawnie nieskuteczna i nie może stanowić przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie danych osobom nieuprawnionym stanowi znamię czynu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 250 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.