Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedź na pozew

do pozwanego przesłał. Zgodnie z art. 207 par. 1 kodeksu cywilnego - pozwany przed pierwszą rozprawą może wnieść odpowiedź na pozew. Z samego zatem przepisu wynika, iż nie jest to obowiązek pozwanego a jedynie jego uprawnienie. Wezwanie

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Umowa przedwstępna a list intencyjny

przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Zatem nie zawarcie umowy przyrzeczonej przez stronę rodzi skutki uprawnienie odszkodowawcze dla drugiej strony. List

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

przedawnienia roszczenia. Roszczenie przedawnione nie musi być spełnione, ale trzeba wnieść zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie - bez wniesienia zarzutu, wierzyciel będzie mógł dochodzić zapłaty. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna

Słowa kluczowe: przedawnienie, ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Sprostowanie protokołu z posiedzenia sądu

czym sędziowie i strony mogą w przedmiocie sprawy zadawać mu pytania (art. 271 § 1 kpc). Przepis ten stanowi uprawnienie strony do zadawania pytań świadkowi, ale pytania te powinny ograniczać się tylko do związanych bezpośrednio ze sprawą. Strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2006

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

. ustawa antylichwiarska, która ogranicza maksymalną wysokość odsetek do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP - czyli obecnie ok. 22,5% w skali roku. Zatem uprawnienie wierzyciela powstaje z chwilą powstania zwłoki w płatności po stronie dłużnika

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odmowa uznania reklamacji - co dalej?

okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. Jest to Pani uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Roszczenie to kieruje się nie do producenta a do sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za wady rzeczy. Zgodnie z art. 560 § 1 kc

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Budowa budynku na cudzym gruncie

trwałego zarządu ograniczonego prawa rzeczowego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych W przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się po upływie roku

być spełnione, ale trzeba powołać się na zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie, z którego można skorzystać. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: przedawnienie, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2007

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się. Pana uprawnienie jako dłużnika w przypadku zmiany

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Zmiana nazwiska byłej żony

można nikogo zmusić do zmiany nazwiska. Wniosek taki może złożyć jedynie sama była małżonka. Takie uprawnienie jej przysługiwało zgodnie z art. 59 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) - W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.