Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

, w pierwszej kolejności wady zobowiązany jest usunąć wykonawca. W razie nie usunięcia wszystkich wad przez wykonawcę w terminach wyznaczonych przez zamawiającego zamawiający nabywa uprawnienie do zlecenia osobom trzecim usunięcia wad na koszt i ryzyko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

.

Niewątpliwie w każdej sprawie o wykroczenie organ uprawniony do nakładania grzywny w postaci mandatu karnego uprawniony jest do poprzestania na pouczeniu sprawcy, zwróceniu uwagi lub ostrzeżeniu. Uprawnienie takie wynika z treści art. 41 kodeksu wykroczeń

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

aby uprawnienie do rozwiązania małżeństwa posiadał inny organ niż sąd albo rozwiązanie małżeństwa możliwe było na podstawie umowy etc. Nie wdając się w niepotrzebne szczegóły do rozstrzygnięcia pozostają zagadnienia proceduralne związane z

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt. 9 ustawy o prawie autroskim i prawach pokrewnych. Dlatego też odowłanie się do treści utworu audiowizualnego stanowić będzie wykorzystywanie tegoż utworu i czerpanie z tego korzyści. Uprawnienie to zasadniczo przysługuje stacji

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

przedmiotu sprzedaży, może ze swej strony na tych samych zasadach realizować w drodze regresu swoje uprawnienie w stosunku do swojego sprzedawcy a ten z kolei do swojego dostawcy. Jednakże w opisanym stanie faktycznym prawo to Pani nie będzie przysługiwało, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Rozwód mimo sprzeciwu współmałżonka

przysługiwać Panu uprawnienie do jego wykupu, ale jeżeli nie dokona Pan wykupu w trakcie małżeństwa, to mieszkanie to w żaden sposób nie będzie stanowić majątku wspólnego małżonków i nie będzie podlegać podziałowi. Podziałowi majątku wspólnego, będą podlegać

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.