Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

się na zarzut przedawnienia . Jest to jego uprawnienie, z którego może korzystać. Nie mniej jednak w przypadku powołania się na zarzut przedawnienia wierzytelność nie może być dochodzona na drodze sądowej, ale wierzyciel może nadal domagać się

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

się jako unieważnioną a użytkownikowi nie przysługuje zwrot wykorzystanych podbić”. Z tego też względu, jeżeli licytant dokona odpowiedniej wpłaty, uprawnienie to wygasa, a licytant ma prawo żądania wydania wylicytowanego przedmiotu. W wypadku zwłoki w

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

mieszkalny, W opisanym stanie faktycznym wynika, że Pani matce nie będzie przysługiwało uprawnienie do stosowania pomniejszeń, stąd wykup będzie mógł nastąpić za cenę rynkową określoną w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

stwierdzić, że jeżeli nie nastąpiło przerwanie lub zawieszenie biegu przedawniania można w opisanym stanie faktycznym powołać się na zarzut przedawnienia i odmówić spełnienia świadczenia. Jest to zatem uprawnienie dłużnika, który zamiast zaspokojenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

W przypadku ustalenia prawa do renty socjalnej, nie można jednocześnie pobierać renty rodzinnej - można natomiast wybrać jedno z tych świadczeń

studiów. W przypadku jednakże, gdy dziecko uprawnione do renty rodzinnej pobiera rentę socjalną , uprawnienie do renty rodzinnej wygasa. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Ocena pracownika winna być obiektywna

uprawnienie do wyboru pracowników zakwalifikowanych do zwolnienia z pracy, przy zastosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy). Zdaniem Sądu Najwyższego, do kryteriów takich zalicza się m.in. stosunek do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

. Sam fakt, że w stosunku do wynajmującego prowadzone są postępowania egzekucyjne, nie stanowi wystarczającej przesłanki do rozwiązania umowy (chyba, że strony w umowie określiły takie uprawnienie). Zarówno wynajmujący jak i najemca zobowiązani są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

uprawnienie, rada gminy działa w granicach przysługującego jej uznania. Jest to tzw. władztwo planistyczne gminy, rozumiane jako prawo legalnej ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. Zatem każdy z właścicieli nieruchomości może w granicach swojego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

musieli opuścić budynek mieszkalny, w zamieszkiwali a jedyne uprawnienie jakie im będzie przysługiwać, to w przypadku orzeczenia eksmisji prawo do lokalu socjalnego, jeżeli spełniają do tego warunki. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

dwumiesięcznego terminu rozpoczyna się od stwierdzenia zaistnienia każdego z nich [1] . W opisanym stanie faktycznym w naszej ocenie konsument ma prawo w pierwszej kolejności do żądania naprawy lub wymiany rzeczy sprzedanej. Uprawnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.