Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

potrzeb mieszkaniowych, z tym że przed datą, w którym uprawnienie to wygasa (w tym przypadku do końca 2011 roku). www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2011

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

razie wymiany towaru. Oznacza to, że w tym okresie kupujący na podstawie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej, może wystąpić do sprzedawcy z roszczeniami, że towar konsumpcyjny nie jest zgodny z umową. Uprawnienie to często mylone jest z rękojmią

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

. Uprawnienie takie przysługuje zresztą także Zleceniobiorcy, który może wypowiedzieć umowę (art. 476 § 2 k.c.). W art. 746 k.c. jako regułę wyrażono swobodę stron w jednostronnym spowodowaniu zakończenia stosunku zlecenia bez względu na motywy, jakimi kierował

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

rzecz innej osoby, to nie ma możliwości zaskarżenia takiej odmowy. Jedyne uprawnienie do wejścia w stosunek najmu, przysługuje na podstawie art. 691 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W myśl tego przepisu, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

Trzydzieści kilka lat temu zakupiłem grunty o pow. 0,5 ha. Z uwagi na ówczesne przepisy, że aby być właścicielem takiej pow. gruntów, trzeba było mieć uprawnienie rolnicze, grunty te zostały dołączone do gospodarstwa rodziców. Ok. 1990 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej), prawo do żądania zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego małżonka na majątek wspólny. Wynika to uprawnienie z treści art. 45 § 1 k.r.o. - każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

równości obywateli wobec prawa, która to jest jedną z podstawowych zasad w państwie prawa. Osoba, której uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego wynika ze stosunku prawnego jakim jest użyczenie nie może być traktowana gorzej niż gdyby w przeszłości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

celu nie tylko czynienie zadość zasadom współżycia społecznego ale również odnosi się do ogólnej zasady sprawiedliwości w rozliczeniach pomiędzy małżonkami. Należy zaznaczyć, że jest to uprawnienie małżonka a nie obowiązek, stąd małżonek może żądać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

się do ogólnej zasady sprawiedliwości w rozliczeniach pomiędzy małżonkami. Należy zaznaczyć, że jest to uprawnienie małżonka a nie obowiązek, stąd małżonek może żądać takiego zwrotu ale z prawa tego nie musi korzystać. Z uwagi na ogólną zasadą wyrażoną

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie, przy czym uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od dnia wykrycia błędu. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.