Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

. Najprościej w opisanej sytuacji byłoby za porozumieniem stron rozwiązać jeden z tych stosunków zatrudniania, wówczas mogła by Pani pracować tylko na rzecz jednego pracodawcy na ½ etatu. Wiąże się to jednak z tą niedogodnością, że uprawnienie do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

elementy i jednocześnie nie będzie chciał zwolnić Pani jako dłużnika ze zobowiązania, to jedynie uprawnienie jakie Pani przysługuje to wykazanie, że kara umowna jest rażąco wygórowana albo, że zobowiązanie w znacznej części zostało przez Panią wykonane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

po zawarciu związku małżeńskiego, tym samym zgodnie z ww. przepisami mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków. Ewentualnie małżonkowi może w takim wypadku przysługiwać uprawnienie do domagania się zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2013

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

stanowi pewne uprawnienie do korzystania z zarejestrowanej domeny z numerycznym adresem używanym w systemie internetowym. Podmiot rejestrujący domenę co do zasady dokonuje usługi w postaci kojarzenia danej nazwy z określonym kodem numerycznym używanym w

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

przysługiwać będzie w razie dokonania darowizny uprawnienie do zwolnienia z przedmiotowego podatku. Jednakże - ponownie zwracam uwagę - musi Pani złożyć zawiadomienie o nabyciu mieszkania w terminie 6 miesięcy od daty złożenia przez Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

, czy pełnomocnictwo jest aktualne należy stwierdzić, że nie - jest ono wadliwe od samego początku (od chwili jego udzielenia), gdyż organ jakim jest Walne Zgromadzenie przekroczył zakres swoich kompetencji. Uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

została nabyta w związku z działalnością gospodarczą, a zatem nie mają zastosowania w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony konsumentów związanych ze sprzedażą rzeczy. Czym innym jest także uprawnienie kupującego związane z udzieloną gwarancją rzeczy

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. Warunek ten nie dotyczy osób, którym przysługuje uprawnienie do lokalu zamiennego, albo uprawnienie do lokalu socjalnego uzyskanego w wyniku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. W opisanym zatem stanie faktycznym, naszym zdaniem może Pan

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

i dokonanie darowizny mieszkania, nie ma znaczenia dla dochodzenia roszczenia Pana rodzeństwa z tytułu zachowku. Uprawnienie zachowku określone jest w art. 991 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki…), małżonkowi

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.