Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja z rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej

praw majątkowych. Uprawnienie takie wynika z treści art. 38 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Może Pan zatem wystąpić do organu egzekucyjnego w terminie czternastu dni, od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2009

Umowa darowizny nieruchomości a obowiązek utrzymania dożywotnika

świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. Z treści powyższego przepisu wynika, że zbywca ma prawo do

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2009

Na należy zachowek uprawnionego należy zaliczyć także darowizny jakie otrzymał od spadkodawcy

względu, mogłaby Pani dochodzić należnego zachowku od brata (z uwagi na fakt, iż jest to uprawnienie, nie musi Pani korzystać z tego prawa w stosunku do swojej córki). Jeżeli chodzi natomiast o przesłanie kopii aktu notarialnego, dokumentującego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2010

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

. akt III CRN 61/80). Oczywiście każda sprawa jest indywidualnie rozpoznawana na podstawie zebranego materiału dowodowego. Zasadniczo osobie bliskiej przysługuje uprawnienie do wystąpienia do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie sprawy wstąpienia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

ubezpieczenia z powodu skorzystania z urlopu bezpłatnego. Tym samym w opisanym stanie faktyczny, samo złożenie wniosku o taki urlop nie pozbawia pracownika prawa do zasiłku chorobowego, skoro uprawnienie to nabył w czasie podlegania ubezpieczeniu społecznemu

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zmiany. Późniejsza zmiana regulaminu nie powinna wpływać negatywnie na uzyskane już przez pracownika uprawnienie do świadczenia urlopowego. Porady prawne Jarosław Olejarz www.SerwisPrawa.pl [1] Wyrok Sądu

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 marca 2010

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

zrobić, należy wnieść do sądu powództwo windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wynikające z przepisu art. 183 § 1 k.p.k. uprawnienie przysługuje świadkowi, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

służy roszczenie windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

uprawnienie, rada gminy działa w granicach przysługującego jej uznania. Jest to tzw. władztwo planistyczne gminy, rozumiane jako prawo legalnej ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. Zatem każdy z przyszłych nabywców nieruchomości będzie mógł w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.