Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

zrobienie takiego kursu w jednym z Państw UE lub np. Ukrainie czy Litwie następnie wymiana na polskie.

Prawo jazdy jest uprawnieniem do kierowania pojazdami i jak każde uprawnienie wydawane jest na wniosek osoby, która to uprawnienie chcę uzyskać

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

że wady są nieistotne. Uprawnienie z tytułu rękojmi nie stanowi jednak nieograniczonej odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Istnieje kilka podstaw do zwolnienia się sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

granice praw i obowiązków każdej z nich. Wykonując umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej, uprawniony chroni swój interes przez jednostronne doprowadzenie do wygaśnięcia łączącego strony stosunku prawnego. Na tle tego

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Zastaw rejestrowy

ruchomych i zbywalnych praw majątkowych. Zastaw rejestrowy posiada pewne podobieństwa do zabezpieczenia jakim jest hipoteka na nieruchomości. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

statut przyznał takie uprawnienie radzie, to w tym zakresie jej uchwały są wiążące, tak jakby uchwały podejmowało walne zgromadzenie (nastąpiła cesja uprawnień) – zatem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 42 PrS, w zakresie nieważności uchwał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Naprawa gwarancyjna samochodu

uprawnień przysługujących Panu z tytułu rękojmi, za którą odpowiedzialny jest już nie Gwarant ale sprzedawca samochodu. Chyba, że zgodnie z art. art. 558 § 1 kc wyłączyliście w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Gdyby uprawnienie z tytułu rękojmi

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

chodzi o księgowanie na najstarsze należności, to wierzyciel ma takie uprawnienie. Podstawą oceny zasadności jednak księgowania środków na wskazane faktury, jest dyspozycja dłużnika. Jeżeli wpisywał Pan na dyspozycji zapłaty jakie należności (faktury

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Przedawnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela

korzystania z zarzutu przedawnienia. Należy jednak dodać, że jest to uprawnienie dłużnika, stąd dłużnik musi powołać się na taki zarzut przedawnienia. Powołanie się może odbyć się poprzez złożenie oświadczenia wierzycielowi (PZU) albo przed sądem. W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Dziedziczenie testamentowe mieszkania własnościowego

. W tym przypadku zachowek w wysokości ½ tego co przysługuje mężowi Pana matki, będzie przysługiwał jego dzieciom. Oczywiście jest to uprawnienie, z którego będą mogli skorzystać, tzn. żądać od Pana jako spadkobiercy testamentowego kwoty równiej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Zła cena na Allegro

każdej innej formie, pod warunkiem, że będzie Pan miał pewność, że druga strona oświadczenie to otrzymała a w razie sporu sądowego, będzie Pan mógł to udowodnić. Uprawnienie do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.