Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wynagrodzenia. W razie braku zgody lub zapłaty za rozpowszechnianie wizerunku, osobie takiej przysługuje uprawnienie do dochodzenia swoich praw od naruszającego te prawa (zaniechanie, zadośćuczynienie). Tak jak wyżej wskazano zgoda nie jest wymagana jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

, nie została przed zakończeniem roku akademickiego skreślona z listy studentów lecz nie otrzymała Pani zaliczenia końcowego. Zatem uznać należy, że do czasu zakończenia II semestru kontynuowała Pani naukę, a więc posiadała Pani uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

jednak można sformułować taką ogólną definicję, zgodnie z którą tytułem prawnym do lokalu jest uprawnienie dla określonej osoby lub osób, wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub właściwego organu albo oświadczenia osoby uprawnionej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

, jakie mam prawa i obowiązki co muszę zrobić i jakie dokumenty (wnioski) i kiedy złożyć.

Oczywiście posiada Pan uprawnienie do skutecznego zmniejszenia wymiaru czasu łączącego Pana z pracodawcą. Pracownik może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Spadek poza granicami Polski

po spadkodawcy posiadającym również obywatelstwo polskie, sąd może uznać, iż przysługuje mu uprawnienie do orzekania w zakresie całego majątku spadkowego (zatem również dotyczącego majątku pozostawionego poza granicą). Zasada ta wynika z treści art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2014

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

§ 1 k.c., zgodnie z którym, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Roszczenie windykacyjne jako

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (jak to ma miejsce w Pani przypadku), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

(przestał pełnić funkcję), uprawnienie w zakresie wypowiedzenia lub zmiany stosunku pracy, który go łączy ze spółdzielnią posiadać będzie pracodawca. W przypadku zatem zawarcia umowy o pracę, z członkiem zarządu przez radę nadzorczą (uchwała

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

uprawnienie do wejścia w stosunek najmu, przysługuje na podstawie art. 691 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W myśl tego przepisu, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa małżonek niebędący współnajemcą lokalu

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

uprawnień wynikających z treści art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Tylko konsument ma uprawnienie w takim przypadku, w ciągu dziesięciu dni odstąpić od tak zawartej

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 20 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.