Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 196 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiazek alimentacyjny dalszych krewnych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

. matka) wobec najbliższej rodziny zobowiązanego (jego dorosłych dzieci, rodziców lub rodzeństwa). Uprawnienie wynika to z treści art. 128 k.r.o. w myśl którego, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

) uzyskał status reprezentanta gminy i w jego gestii leży przejawianie woli gminy na zewnątrz. W ramach wynikającego z art. 31 uprawnienia mieści się również uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Klient ma prawo do informacji o tym, w jakich bazach znajdują się dane o jego osobie

znaczy to, że jakiś bank nie udzieli kredytu, bo klient tam kiedyś miał problemy... ale na pewno dużo trudniej jest go takiemu klientowi uzyskać. Przede wszystkim winien Pan zatem ustalić w jakiej bazie Pana dane są zgromadzone. Uprawnienie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2010

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

powyższych przepisów przekazał działki gruntu pod drogi publiczne, przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania, jeżeli nie zrzekł się on tego prawa. Jarosław Olejarz Porady prawne www.SerwisPrawa.pl [1

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu. Jednakże z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Spadkobiercy ustawowi mogą wystąpić z roszczeniem o zachowek w stosunku do osoby obdarowanej przez spadkodawcę

) przysługuje w stosunku do Pana jako obdarowanego przez spadkobiercę roszczenie o zachowek. Należy zaznaczyć, że jest to uprawnienie spadkobierców ustawowych, z którego mogą skorzystać, ponadto w myśl przepisu art. 1007 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

uprawnienie z art. 231 k.c. Roszczenie współposiadacza samoistnego nieruchomości W doktrynie przyjmuje się, że roszczenie o którym mowa w art. 231 k.c. przysługuje również współposiadaczom samoistnym , o ile posiadają oni przymiot

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się dziedziczenia

wynika z treści art. 1007 § 1 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. Jest to uprawnienie spadkobiercy z którego może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Poszukiwanie majątku spadkowego

inwentarza należy udokumentować uprawnienie (np. orzeczenie sądu w zakresie stwierdzenia nabycia spadku). Spis inwentarza stanowi jedyną prawną możliwość ustalenia składników majątku zmarłego. Postępowanie nie przewiduje poszukiwania majątku lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

przysługuje uprawnienie do urlopu określone w art. 64 Karty nauczyciela, w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu pracy. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.