Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneSąd+Najwyższy
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów -

 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (Najwyższy Dopuszczalny Poziom - NDP) w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 396/2005”;

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia art.3.3 pkt.14

 
 
Wyszukiwana fraza:

Sąd+Najwyższy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1157 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wycofanie kasacji

postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o apelacji, z tym że skargę kasacyjną cofnąć może również sama strona, a termin na sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sąd Najwyższy wynosi miesiąc. Oznacza to, że w zakresie cofnięcia skargi kasacyjnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Zapis na sąd polubowny

W umowie jest zapis mówiący, że ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje sąd polubowny. Czy w zwiazku z tym nie można ewentualnie skierować sprawy do sądu cywilnego? Sąd polubowny przy SDRN może być nieobiektywny i stronniczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Kiedy sąd sporządza uzasadnienie orzeczenia

Liczę się z możliwością przegrania sprawy w sądzie I instancji. Mam jednak pytanie, czy sąd sporządza uzasadnienie i na czyj wniosek oraz w jakim terminie złożony?

Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd

współwłasność na zasadzie umownej, jeżeli jednak nie może dość do porozumienia pomiędzy współwłaścicielami, wówczas zgodnie z treścią art. ar t. 210 k.c. (kodeksu cywilnego), każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności przez sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2010

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

Pani zmienić formę ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem powinna Pani w tym celu wnieść do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich wniosek o zmianę orzeczenia ustalającego formę kontaktów z dzieckiem. Podstawą złożenia tego wniosku jest

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Zażalenie na orzeczenie grzywny przez sąd cywilny

Zostałem przez sąd wezwany do zapłaty 1000 zł grzywny za rzekome zatajenie mojego majątku. Było to konieczne do zwolnienie mnie z kosztów procesowych. Sąd uznał, że nie podałem prawdy i zostałem ukarany. Czy mogę się od tego odwołać?

Od

Słowa kluczowe: grzywna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia przez sąd

faktyczne koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego usprawiedliwionymi potrzebami (koszty wyżywienia, utrzymania, ubrania, nauki oraz zapewnienia potrzeb duchowych. Z drugiej strony sąd będzie brał pod uwagę możliwości zobowiązanego do zaspokojenia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Sąd cywilny związany jest wyrokiem sądu karnego

przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Zaskarżenie nakazu wydanego przez e-sąd

Komornik zajął moje konto bankowe na podstawie nakazu wydanego przez e-sąd w Lublinie. Sprawę do sądu wniosła firma windykacyjna w 2011 roku, a dotyczy to zaległej faktury z 2003 roku. Jak mogę zaskarżyć ten wyrok powołując się na przedawnienie

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2013

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

Straciłem prawo jazdy będąc pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył mi karę grzywny i karę aresztu w zawieszeniu na 3 lata. Prawo jazdy też zatrzymano mi na 3 lata mimo dobrej opinii i nie karalności. Teraz minęło już 20 miesięcy od wyroku. Czy mogę

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 116 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.