Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnePozew o opróżnienie lokalu
Wyszukiwana fraza:

Pozew o opróżnienie lokalu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

musi dotyczyć wszystkich osób zamieszkujących w mieszkaniu. Jeżeli nie zna Pan wszystkich pozwanych, winien Pan sporządzić pozew o eksmisję wskazując pozwanego zajmującego lokal bez tytułu prawnego. Jeżeli w sprawie o opróżnienie lokalu okaże się, że w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

prawo do lokalu socjalnego, egzekucja taka następuje do tego lokalu lub lokalu tymczasowego, którym obecnie może być także noclegownia. Pozew o eksmisję sporządzony winien zostać w dwóch egzemplarzach i zawierać opis stanu faktycznego, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

płaszczyźnie prawa karnego jak i prawa cywilnego. W tym ostatnim reżimie do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności a więc art. 222 k.c. i następne (podstawa prawna art. 690 K.c.). Dla Pana oznacza to, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

zatrudnienia.

O wstrzymaniu całej procedury eksmisyjnej może zadecydować jedynie wierzyciel, który złożył pozew o opróżnienie lokalu. Powinna Pani zatem wystąpić do wierzyciela (właściciela mieszkania), aby wstrzymał procedurę eksmisji, składając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Zameldowanie nie stanowi tytułu do zajmowania lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, lokator, najem
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2013

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

należy wezwać na piśmie osoby mającej opuścić dobrowolnie lokal. Należy tej osobie wyznaczyć czas na dobrowolne opróżnienie lokalu, a po jego upływie można złożyć pozew o eksmisję. Powództwo o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

spłaty należności czynszowych, może Pan skierować pozew o zapłatę zaległych należności wynikających z czynszu do właściwego sądu. W stosunku do osoby zamieszkującej lokal bez tytułu prawnego, właściciel lokalu mieszkalnego może zwrócić się z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

opróżnienie domu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

przeciwko Panu pozew o opróżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Możemy na marginesie dodać, że sprawa ewentualnego zameldowania w tym lokalu ma charakter administracyjny i nie wpływa na tytuł do zajmowanego lokalu. Jednakże jak posiada Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Eksmisja syna z mieszkania

opuszczenia mieszkania, wyznaczając mu odpowiedni na to termin (np. dwa tygodnie). Jeżeli syn w wyznaczonym terminie nie opuści mieszkania, wówczas jedyna możliwość przymuszenia go do tego, to postępowanie o opróżnienie lokalu czyli tzw. eksmisja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.