Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnePozew+o+opróżnienie+lokalu
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
 
Wyszukiwana fraza:

Pozew+o+opróżnienie+lokalu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2402 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja - przymusowe opróżnienie lokalu

mieszkanie spełnia minimalne wymogi jakie są przewidziane dla mieszkań socjalnych. Po otrzymaniu wyroku musiałby Pan orzeczenie sądu wraz z wnioskiem skierować do komornika, który przeprowadzi eksmisję, czyli przymusowe opróżnienie lokalu. Porady

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

płaszczyźnie prawa karnego jak i prawa cywilnego. W tym ostatnim reżimie do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności a więc art. 222 k.c. i następne (podstawa prawna art. 690 K.c.). Dla Pana oznacza to, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

dobrowolnego opuszczenia mieszkania, wyznaczając mu odpowiedni na to termin (np. dwa tygodnie). Jeżeli syn w wyznaczonym terminie nie opuści mieszkania, wówczas jedyna możliwość przymuszenia go do tego, to postępowanie przed sądem o opróżnienie lokalu czyli tzw

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

musi dotyczyć wszystkich osób zamieszkujących w mieszkaniu. Jeżeli nie zna Pan wszystkich pozwanych, winien Pan sporządzić pozew o eksmisję wskazując pozwanego zajmującego lokal bez tytułu prawnego. Jeżeli w sprawie o opróżnienie lokalu okaże się, że w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Przymusowe opróżnienie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żonę po rozwodzie

wyroku rozwodowym orzeczono eksmisję, mieszkanie to opuścił, a następnie ponownie je zajął. W powyższej sprawie może Pan wnieść powództwo do sądu o orzeczenie przymusowego opróżnienia lokalu (pokojów zajmowanych przez Pana żonę) z uwagi na fakt, iż ma

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

prawo do lokalu socjalnego, egzekucja taka następuje do tego lokalu lub lokalu tymczasowego, którym obecnie może być także noclegownia. Pozew o eksmisję sporządzony winien zostać w dwóch egzemplarzach i zawierać opis stanu faktycznego, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

zatrudnienia.

O wstrzymaniu całej procedury eksmisyjnej może zadecydować jedynie wierzyciel, który złożył pozew o opróżnienie lokalu. Powinna Pani zatem wystąpić do wierzyciela (właściciela mieszkania), aby wstrzymał procedurę eksmisji, składając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Eksmisja następuje do pomieszczenia tymczasowego

za zgodą osoby przekwaterowywanej. Na podstawie § 3 przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

brak umowy najmu. Gmina skierowała sprawę do sądu o eksmisję z tyt. posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tym samym mieście. W 2000 roku kupiłam dom do remontu i poinformowałam gminę o aktualnym adresie do korespondencji. W sierpniu 2011 roku

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

należy wezwać na piśmie osoby mającej opuścić dobrowolnie lokal. Należy tej osobie wyznaczyć czas na dobrowolne opróżnienie lokalu, a po jego upływie można złożyć pozew o eksmisję. Powództwo o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 241 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.