Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnePESEL
 
Wyszukiwana fraza:

PESEL

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

zamieszkania w tym mieszkaniu? W tej chwili rodzina jest zameldowana w tym mieszkaniu na pobyt czasowy. Ojciec dziecka koniecznie chce zameldować się na pobyt stały tłumacząc, że chce, aby dziecko miało nadany numer PESEL. Czy to jest konieczne?

Numer PESEL

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o NIP zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

. We wniosku o wpis do rejestru zastawów należy podać powszechny numer identyfikacyjny każdego z podmiotów podlegających wpisaniu w rejestrze. Numerem tym dla osób fizycznych jest numer PESEL, zaś dla osób prawnych - numer REGON. Sąd z urzędu dokonuje

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich. W celu uzyskania informacji z ewidencji PESEL należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. We wniosku należy podąć jak największą ilość informacji jakimi dysponujemy o tej osobie. Należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Obowiązek sporządzenia PIT 8C spoczywa na płatniku

pan uzyskać wszelkie niezbędne dane aby obowiązek ten wykonać (dane identyfikacyjne w tym nr PESEL a także informacje o właściwym dla podatnika naczelniku urzędu skarbowego). Nie dopełnienie tego obowiązku powoduje, że dopuścił się Pan czynu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2014

Poszukiwanie spadkobiercy

ostatni adres zameldowania osoby na podstawie rejestru PESEL lub informację o braku osoby w tym rejestrze. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, jeżeli takiego testamentu nie ma

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2007

Poszukiwanie spadkobierców

figuruje w zbiorze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). Posiadam jedyne dane czyli imię i nazwisko znajdujące się w księgach wieczystych. Chcemy otworzyć spadek i aby następnie po przejściu na Skarb Państwa (gdyż prawdopodobnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

, jeżeli została ona założona dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania), zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Zmiana imienia lub nazwiska następuje jedynie z ważnych powodów

wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie posiadali miejsca

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.