Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneKrajowa+Rada+Radifonii+i+Telewizji
Rada nadzorcza spółki komandytowo - akcyjnej - Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej. Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej, nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał. Nie może on również być pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwał. Przepisywykonywania prawa głosu, nie dotyczą komplementariusza pozbawionego prawa prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.
Rada nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy w przypadku, gdy żaden z komplementariuszy uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania nie może sprawować swoich czynności. Rada nadzorcza może wytoczyć, w imieniu spółki, powództwo o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.
Art. 142 kodeksu spółek handlowych
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2437 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

obowiązków o charakterze pieniężnym. Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej. Umorzenia dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego, w przypadku gdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej. Umorzenia dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego, w przypadku gdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

Jestem członkiem rady rodziców w jednej ze szkół. W ubiegłym roku poprzednia rada rodziców złożyła na ręce kierownictwa szkoły podanie o utworzenie rady szkoły. Kierownictwo działało na zwłokę i rada szkoły nie powstała. W listopadzie ub. roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

Rzeczypospolitej Polskiej, lub oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Rada szkoły powstaje na wniosek rodziców lub z inicjatywy dyrektora

statutem szkoły i przepisami ustawy o systemie oświaty, wniosek taki został złożony. Należy zaznaczyć, że Rada szkoły jest odrębną instytucją od rady rodziców (rady rodziców reprezentują ogół rodziców uczniów w szkole, gdy tymczasem w skład rady szkoły

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

środek prawny mający na celu ograniczenie swobody zarządu przy odmawianiu udzielania informacji akcjonariuszom. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się. Pana uprawnienie jako dłużnika w przypadku zmiany

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 244 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.