Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneźródło
Odnawialne źródło energii -

 źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

Prawo energetyczne art.3 pkt.20

 
Wyszukiwana fraza:

źródło

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podstawa do żądania obniżenia alimentów

) potrzeby uprawnionego np. dziecko uzyskało źródło dochodu w postaci stypendium socjalnego, które częściowo zaspokaja jego potrzeby, gdy zobowiązanemu do płacenia alimentów przybyła nowa osoba uprawniona względem niego do alimentacji

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

zawarcie ugody. Wniosek może Pani umotywować tym, że zamieszkuje Pan w lokalu z nieletnim synem, a obecnie posiada Pani stałe źródło zatrudnienia, które pozwoli Pani na bieżące regulowanie opłat oraz spłatę zadłużenia w ratach miesięcznych. We wniosku winna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Co zrobić aby być rodziną zastępczą

opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; u zyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

wynagrodzeń poręczycieli, czy może żądać całkowitej spłaty od jednego z nich, czy zajęcie wynagrodzenia kredytobiorcy nie powinno być wystarczające jeśli posiada stałe źródło dochodu, czy można w jakiś sposób zatrzymać egzekucję z wynagrodzenia poręczycieli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

uzasadnione jest podniesienie wysokości orzeczonych alimentów w przypadku gdy poprawiła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z uzyskuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pracy, niż w chwili orzekania, albo pozyskał dodatkowe źródło dochodów, otrzymał spadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

. Reasumując, naszym zdaniem winna Pani zwrócić się na piśmie do właściciela lokalu mieszkalnego z wnioskiem o zawarcie ugody. Wniosek może Pani umotywować tym, że zamieszkuje Pan w lokalu z nieletnim synem, a obecnie posiada Pani stałe źródło zatrudnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

, zgodnie z którym osoba posiadająca tytuł prawny uzyskuje prawo do dysponowania lokalem w granicach nadanego mu uprawnienia. Najszerszym tytułem prawnym do lokalu będzie prawo własności lub współwłasności, dalej będą inne uprawnienia wywodzące swoje źródło

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

źródło ich uzyskania, z wyjątkiem tych, które ustawodawca wyliczył w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu dochodu nie wlicza się jedynie: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Wniosek zobowiazanego o obniżenie alimentów musi być umotywowany zmianą jego sytuacji

pogorszyła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z powodu ciężkiej choroby stracił pracę, która była jedynym źródłem dochodu, itp. gdy zmniejszyły się (usprawiedliwione) potrzeby uprawnionego np. dziecko uzyskało źródło dochodu w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.