Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneśrodki karne
 
Wyszukiwana fraza:

środki karne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

Zostałam powiadomiona o posiedzeniu sądu w sprawie karnej, w której występowałam jako oskarżona. W zawiadomieniu była informacja o tym, że obecność nie jest obowiązkowa. Na posiedzeniu tym zapadł wyrok skazujący mnie za tzw. piractwo komputerowe. Nie będę opisywać sprawy, lecz powiem, że jestem niewinna w tej sprawie. W każdym razie wystąpiłam…

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

sądu i będzie się toczyło postępowanie karne przed sądem przeciwko sprawcy. Pan zaś będzie stroną tego postępowania a konkretnie oskarżycielem prywatnym. W toku takiego postępowania będzie Pan obowiązany ponieść opłatę w kwocie 300 zł., ale w razie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Zwrot kwoty przyjętej do depozytu

odsetki ustawowe przysługiwać będą Pana wujkowi od chwili wezwania Pana do zwrotu depozytu. Podstawowa jednak sprawa to określenie charakteru otrzymanych pieniędzy. Jeżeli udokumentuje Pan, iż środki uzyskał Pan na pokrycie kosztów (np. zeznania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007

Posiadanie narkotyków jest karalne

przesłuchanie w prokuraturze. Co mi grozi i jakie jest najlepsze wyjście z sytuacji?

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii osoba, która wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

rzecz najbliższych, może dość znacznie utrudnić dochodzenie należności, jednak są także środki prawne, które mogą powodować, że czynność taka będzie uznana za bezskuteczną (dotyczy to zwłaszcza przeniesienia własności na rzecz osób najbliższych), jak np

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

Żyje z żoną w separacji faktycznej, nie mamy rozwodu, separacji i rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania związku lokowaliśmy środki pieniężne w różnych produktach finansowych. Żona miała pełnomocnictwo do tych rachunków. Po rozstaniu się z żoną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

(samochód) nabyte w trakcie trwania małżeństwa objętego ustawową wspólnością majątkową wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W przypadku gdy środki na nabycie tej rzeczy pochodziły jednak z majątku odrębnego małżonka (środków zgromadzonych przed zawarciem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Przesłuchanie z użyciem wariografu jest zakazane

wartości dowodowej ujawnionych śladów. Badanie takie może być przeprowadzone jedynie za zgodą osoby badanej przez biegłego, który stosuje w tym celu środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu osoby badanej. Podobne stanowisko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

sprawie cywilnej) zwolnień lekarskich, które wskazują, że osoba ta nie może brać udziału w sprawie z uwagi na stan zdrowia. Jedyne co można w takim wypadku zrobić, to składać środki zaskarżenia (o ile istnieje taka możliwość), lub składać pisma, w których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Jednakże w myśl art. 84 § 2 k.k. przepisu

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.