Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapojazdu
Zatrzymanie pojazdu -

 unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

Prawo o ruchu drogowym art.2. pkt. 29

 
 
Wyszukiwana fraza:

pojazdu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 706 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

Pańskiego samochodu, niezależnie od woli wierzyciela, czyli Pana żony. Przeto w tej sytuacji małżonka Pana nie może sprzeciwić się prowadzeniu egzekucji komorniczej z rzeczonego pojazdu który jak zakładam stanowi wyłączną własność dłużnika. Pan z kolei

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Na sprzedającym ciązy obowiązek poinformowania kupującego o wszelkich wadach rzeczy sprzedanej

wbitą pieczątką do dowodu rejestracyjnego, samochód przeszedł badanie techniczne tydzień wcześniej. Samochód kupiłam i oczywiście jest w umowie zapis mówiący o tym, że kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. Z samochodem udałam się

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

Prowadzę firmę, która jest spółką jawną. Dwa tygodnie temu podpisałem umowę z firmą, która sprzedaje nowe samochody z zagranicy. Umowa zamówienia została zawarta na odległość. Wpłaciłem zaliczkę w wysokości 50% wartości pojazdu (cena była bardzo

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sprzedałem motocykl, który w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu ma wpisany rok produkcji 2004. Kupiłem go wcześniej od innej osoby prywatnej. Po 3 miesiącach od sprzedaży odezwał się do mnie kupujący, informując że wprowadziłem go w błąd bo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Naprawa gwarancyjna samochodu

zostało przez strony umowy sprzedaży pojazdu wyłączone ma Pan jeszcze prawo skierowania sprawy na drogę sadową na zasadach ogólnych, czyli wytoczenie powództwa o naprawienie szkody. Jeżeli jednak nie nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Odstąpienie od umowy na podstawie rękojmi

zapłaconej ceny. Zasadniczo nie ma znaczenia w tym przypadku to, że kupujący był w posiadaniu pojazdu przez okres 2 miesięcy i że pojazdem tym przejechał 2 tys. km. Jedyną możliwością aby kupujący nie mógł od umowy odstąpić (jeżeli nie może Pan

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

i podział środków uzyskanych ze zbycia. Współmałżonek może także dokonać darowizny posiadanego udziału we współwłasności samochodu (na podstawie zawartej umowy darowizny). Wówczas mógłby pan samodzielnie dokonać zbycia pojazdu, nie narażając się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

Miesiąc temu, pod presją kupującego odstąpiłem jako sprzedający od umowy sprzedaży samochodu. Powodem odstąpienia były naciski kupującego, który miał zastrzeżenia do przebiegu pojazdu (dziś już mam udokumentowany przebieg). Sprzedając samochód za

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 71 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.