Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapojazdu
Zatrzymanie pojazdu -

 unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

Prawo o ruchu drogowym art.2. pkt. 29

 
 
Wyszukiwana fraza:

pojazdu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 706 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności samochodu pomiędzy członkami rodziny

spadków i darowizn, nie podlega podatkowi, pod warunkiem zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego faktu darowizny, w ciągu miesiąca od czasu powstania obowiązku podatkowego. Po zniesieniu współwłasności pojazdu, należy dokonać odpowiednich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2007

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

prawna art. 560 kc. Zatem co do zasady, może Pan żądać obniżenia ceny lub żądać dostarczenia pojazdu w stanie i w wyposażeniu jakie Pan zamówił. Uprawnienie to leży po stronie kupującego, zatem to Pan może dokonać wyboru skorzystania z jednej z

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Szkoda w związku z przewozem osób

kodeksu cywilnego Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany. Posiadacz pojazdu (za niego z tytułu polisy OC zakład ubezpieczeń

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

kwotę raty w euro bez Vat.. Po zakończeniu leasingu mogę stać się właścicielem pojazdu albo dostać pozostałą część depozytu. Chciałbym zapytać o bezpieczeństwo i legalność takiej transakcji leasingu samochodu od firmy niemieckiej. Chciałbym zapytać czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

fizyczne). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu ciąży na sprzedawcy. Z punktu widzenia wady fizycznej rzeczy (pojazdu), nie ma

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

zakresu ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia szkody jest umowa ubezpieczenia (auto casco dalej AC) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU). Określona w polisie ubezpieczenia pojazdu suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

taka wada obciąża sprzedającego czy kupującego, albowiem powstała po wydaniu pojazdu), nie powoduje zmniejszenia użyteczności takiego pojazdu ze względu na cel wynikający z umowy (jego przeznaczenia), a w konsekwencji na jego wartość użytkową. Z opisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

W połowie 2010 roku zakupiłem przez portal aukcyjny allegro pojazd, którego do tej pory nie posiadam, ponieważ właściciel nie chce mi go sprzedać i wydać. Właściciel pojazdu wystawił go na aukcji z odbiorem osobistym i o za 100zl. W tytule było

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

, warunkująca nieważność czynności prawnej, odnosi się wyłącznie do stron tej czynności. Zakwestionowanie nabycia prawa własności (pojazdu) w drodze umowy sprzedaży wymaga udowodnienia, że obie strony tej czynności były zgodne co do tego, że w rzeczywistości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Ucieczka z miejsca wypadku drogowego

wypadku drogowego podlega szczególnej sankcji, określonej w art. 178 § 1 kk. Traktowana jest na równi z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, zresztą taka jest też wykładnia celowościowa tego przepisu (istnieje domniemanie, że sprawca, który zbiega z

Słowa kluczowe: wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 71 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.