Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapodania
Podania w sprawie administracyjnej - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego
 
Wyszukiwana fraza:

podania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 325 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Plagiat jest przestępstwem

treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd oraz zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Udostępnienie informacji publicznej

publicznej na wniosek osoby, która z takim wnioskiem wystąpiła, natomiast przepis art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych, nakłada na jednostkę samorządu publicznego obowiązek podania do publicznej wiadomości (bez żadnego wniosku

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Zatem brak podania aktualnego adresu strony obciąża ją tym skutkiem, że pismo uważane jest za doręczone mimo, że pod adresem wskazanym przez stronę strona już nie przebywa. To na stronie ciąży

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Zmiana imienia ojca dziecka w akcie urodzenia

moją córkę imienia ojca przy okazji składania na przykład podania o dowód osobisty. Czy jest jakaś szansa na dokonanie takiej zmiany?

Sporządzenie aktu urodzenia regulowane jest przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach

Słowa kluczowe: akta stanu cywilnego
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 lutego 2007

Wysokość wynagrodzenia stanowi informację prawnie chronioną

Czy wysokość wynagrodzenia określona w umowie o pracę podlega szczególnej ochronie prawnej? Chodzi mi o to, czy pracodawca ma obowiązek podania informacji o wysokości zarobków określonego pracownika?

Wynagrodzenie to dobro osobiste

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 grudnia 2008

Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a własność nieruchomości

ustawodawca przewidział maksymalny termin do podpisania aktu notarialnego - 3 miesiące ( przekroczenie go wiąże się z restrykcjami dla spółdzielni). W dniu 9 listopada miną już 2 miesiące od złożenia podania do spółdzielni. Spółdzielnia poinformowała, iż mają

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2007

Prawo podejrzanego do składania wyjąsnień

wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. Ponadto na podstawie art. 176 § 1 Kpk, w postępowaniu przygotowawczym podejrzanemu należy, na jego żądanie, umożliwić w toku przesłuchania

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Odszkodowanie a zwrot odprawy

Czy w razie wygrania przed Sądem Pracy procesu z pracodawcą będę musiała zwrócić odprawę? Pozew o odszkodowanie (a nie przywrócenie do pracy) został złożony z powodu podania w wypowiedzeniu nieprawdziwej przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

mu czynu i jego kwalifikacji prawnej. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Wypowiedzenie pożyczki z ZFŚS

Wziąłem pożyczkę w pracy na remont mieszkania i spłacałem ją miesięcznie w ratach. Nagle otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyny. Na tą chwilę zostało mi do spłacenia 3000 zł, kazano mi wpłacić tą kwotę w całości. Napisałem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 33 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.