Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapod tytułem darmym
 
Wyszukiwana fraza:

pod tytułem darmym

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja syna z mieszkania

pisemnej lub innej formy szczególnej, więc umowa taka może być zawarta w formie ustnej. Użyczenie z założenia, bez względu na fakt ponoszenia lub nieponoszenia kosztów utrzymania tej rzeczy, jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

ustnej. Użyczenie z założenia jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej powierzchni lokalu, jak wynika zresztą z art. 710 i 713 k.c., nie ma żadnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

nie jest umową pod tytułem darmym (jest to umowa odpłatna), gdzie z jednej strony następuje świadczenie w postaci przeniesienia nieruchomości a z drugiej świadczenie do dożywotniego utrzymania zbywcy i zapewnienie mu opieki. Z tego też w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

celu rzeczy. Użyczenie, z założenia, bez względu na fakt ponoszenia lub nieponoszenia kosztów utrzymania tej rzeczy, jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

zlecenia przez obydwie strony dotyczy tylko umów zawartych pod tytułem darmym, natomiast w przypadku, gdy przyjmujący zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy przez wolę stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Nieodpłatne przeniesienie nieruchomości na gminę

Przeniesienie prawa własności nieruchomości może nastąpić zarówno pod tytułem darmym – np. na podstawie umowy darowizny, jak i pod tytułem odpłatnym – np. na podstawie umowy sprzedaży. Niezależnie od tego właściciel danej nieruchomości sam decyduje

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2013

Darczyńca odwoła darowiznę, gdy będziesz niewdzięczny

Uczestnicy obrotu prawnego, zwłaszcza spokrewnieni, niejednokrotnie dokonują wzajemnych przysporzeń majątkowych pod tytułem darmym. Przedmiotem umowy darowizny mogą być w szczególności dobra materialne. Jednak niezależnie od rodzaju przedmiotu tejże

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2014

Odwołanie darowizny, która została wykonana

. Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą, dokonywaną pod tytułem darmym – nie oznacza to jednak, że nie może zostać cofnięta, szczególnie gdy obdarowany wykazuje się tzw. rażącą niewdzięcznością wobec darczyńcy.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2013

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia należy do kategorii nazwanych umów cywilnoprawnych, w związku z tym jej pełną regulację prawną odnajdziemy w Kodeksie cywilnym. Jest to jedna ze szczególnych form przeniesienia własności nieruchomości – zbywca nie otrzymuje bowiem pieniędzy (choć wyjątki od tej zasady mogą mieć miejsce), lecz zapewnienie utrzymania od nowego…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2014

Umowa dożywocia, a pozbawienie prawa do zachowku

Umowa dożywocia może mieć zasadniczy wpływ na kwestię dziedziczenia. Zgodnie z treścią art. 908 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.