Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapo odrzuceniu apelacji
 
Wyszukiwana fraza:

po odrzuceniu apelacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

zobowiązaniu go do uzupełnienia braków apelacji - ale braków tych nie uzupełnił i sąd wydał postanowienie o odrzuceniu mojej apelacji i przekazaniu akt sprawy do archiwum. Jednocześnie sąd nie powiadomił nikogo o tym niedopełnieniu obowiązków przez mego

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Ja

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Ryzyko związane z uiszczeniem opłaty od apelacji w placówce nie będącej bankiem

Co do zasady, apelacja podlega opłacie. Sporządzając apelację należy pamiętać o uiszczeniu stosownej opłaty, ponieważ sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z

Data utworzenia: 22 kwietnia 2015

Ograniczenia przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych

skarżącej spółki zapłatę odpowiednich kwot na rzecz powoda. Skarżąca spółka złożyła apelację, którą sąd okręgowy odrzucił uznając, że nie została prawidłowo opłacona. Sąd okręgowy odrzucił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, a następnie

Słowa kluczowe: wznowienie
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 października 2009

Postępowanie wieczystoksięgowe

, której prawa zostały wpisem dotknięte, może zgłosić swój udział w sprawie także przez wniesienie apelacji od wpisu.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2012

Notariusz odmówił dokonania czynności notarialnej? Możesz złożyć zażalenie!

Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść w terminie tygodnia, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje…

Data utworzenia: 14 stycznia 2015

Czynności procesowe można odwoływać

, tj. w odniesieniu do dziewiętnastu uchwał odmówił odrzucenia pozwu. Powódka zaskarżyła to postanowienie w części odrzucającej pozew, a pozwana – w części odmawiającej odrzucenia pozwu. Po złożeniu zażaleń pozwana cofnęła zarzut zapisu na sąd polubowny

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2009

Zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych

W dniu 15 kwietnia 2009 roku Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz par. 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu TK ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych spółki NZK Niezależny…

Słowa kluczowe: pismo procesowe
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

r. nr 9, poz. 88 ze zm.). Jeżeli więc np. pozew zostanie złożony po 1 marca br., będą Państwo zobowiązani do poniesienia opłat sądowych zgodnie z nowymi zasadami, chyba że na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku będą Państwo zwolnieni.

Słowa kluczowe: opłaty
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2008

Koszty sprawy rozwodowej

Rozwód z samej natury nie jest zdarzeniem przyjemnym, szczególnie dla stron toczącego się postępowania. Niezależnie od tego jak nastawieni są do siebie małżonkowie, muszą oni pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest niczym innym, jak postępowaniem sądowym, a to z kolei wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów.

Data utworzenia: 13 sierpnia 2013
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.