Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaWzory dokumentówwpis na listę radców prawnych
Wpis na listę radców prawnych -

 Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) 
3) korzysta w pełni z praw publicznych;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
6) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2.
2. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 2, ze względu na miejsce jej zamieszkania.
2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć:
1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
5) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b.
2b. Przepisy ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 25 ust. 1.
2c. Rada okręgowej izby radców prawnych może odmówić wpisu na listę radców prawnych tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy ust. 1. Radzie okręgowej izby radców prawnych przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegającego się o wpis.
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.24
 
 
Wyszukiwana fraza:

wpis na listę radców prawnych

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych

PDF DOCX

Wzór dokumentu - Wniosek o wpis na listę radców prawnych

Data utworzenia: 14 lipca 2011

Załącznik do wniosku o wpis na listę radców pranych – oświadczenie o wpisie na listę aplikantów radcowskich

PDF DOCX

Wzór dokumentu - Załącznik do wniosku o wpis na listę radców pranych – oświadczenie o wpisie na listę aplikantów radcowskich

Kategoria: Oświadczenie
Data utworzenia: 14 lipca 2011

Oświadczenie złożone na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 lipca 1980 roku o radcach prawnych

PDF DOCX

Wzór dokumentu - Oświadczenie złożone na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 lipca 1980 roku o radcach prawnych

Kategoria: Oświadczenie
Data utworzenia: 14 lipca 2011

Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, korzystaniu z praw publicznych oraz o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

PDF DOCX

Wzór dokumentu - Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, korzystaniu z praw publicznych oraz o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Kategoria: Oświadczenie
Data utworzenia: 14 lipca 2011

Wzór oświadczenia lustracyjnego

PDF DOC

Wzór dokumentu - Wzór oświadczenia lustracyjnego

Kategoria: Akt prawny
Data utworzenia: 20 grudnia 2013
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.