Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaWzory dokumentówakcja
Akcja - Akcja - papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce albo też część kapitału akcyjnego.

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
  1. firmę, siedzibę i adres spółki,
  2. oznaczenie-sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
  5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
  6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
  7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego formy. Naruszenie przepisów pkt 1, 2 i 4 lub brak pieczęci spółki i podpisu zarządu, powoduje nieważność dokumentu akcji.
Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 328 kodeksu spółek handlowych
 
Wyszukiwana fraza:

akcja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3 publikacje spełniające kryteria wyszukiwania.

Odcinek zbiorowy akcji

DOCX PDF

Odcinek zbiorowy akcji - wzór dokumentu

Data utworzenia: 10 września 2012

Dokument akcji Spółki Akcyjnej

DOCX PDF

Dokument akcji Spółki Akcyjnej

Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Statut spółki akcyjnej

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Statut spółki akcyjnej

Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.