Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapełnomocnik członka spółdzielni
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

myśl art. 36 § 4 pełnomocnik członka spółdzielni nie może zastępować więcej niż jednego członka, a samo pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Niezwykle

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Małżonek może także być członkiem spółdzielni mieszkaniowej

jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu (art. 9 ust. 3 ustawy). Tym samym albo może Pan działać jako pełnomocnik Pana żony, członka spółdzielni albo wystąpić z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków. Porady prawne Internetowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2007

Kto może reprezentować członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu?

Członek spółdzielni może brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście, ale może także go zastępować pełnomocnik, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wyjątkiem od tej zasady są osoby prawne będące członkami spółdzielni, a także członkowie o

Data utworzenia: 12 listopada 2014

Czym się zajmuje zarząd spółdzielni?

Zarząd spółdzielni spełnia w zasadzie dwie funkcje: kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje jej na zewnątrz. Do zarządu należy również podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom.

Data utworzenia: 7 listopada 2014

Walne zgromadzenie spółdzielni

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do kompetencji walnego zgromadzenia spółdzielni należą wszystkie istotne sprawy powiązane z jej działalnością. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną.

Data utworzenia: 14 września 2014

Jakie uprawnienia należą do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia?

Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jako osoba prawna działa przez swoje organy. Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie.

Data utworzenia: 13 października 2014

Członek zarządu może być także ustanowiony pełnomocnikiem

, że oświadczenia woli składa zawsze dwóch członków zarządu lub członek zarzadu łącznie z pełnomocnikiem lub prokurentem. Oczywiście umowa spółki lub statut spółdzielni, może przewidywać inny sposób reprezentacji.

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 listopada 2008
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.