Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapełnomocnictwo
Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności - art. 98 k.c.
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnictwo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 333 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

myśl art. 36 § 4 pełnomocnik członka spółdzielni nie może zastępować więcej niż jednego członka, a samo pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Niezwykle

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Pełnomocnictwo udzielone dla spadkobiercy

Czy spadkobiercy mogą wskazać jednego z nich do występowania przed sądem z wnioskiem o dział spadku i czy gdy wszyscy są zgodni, co do jego podziału to można jakoś to uzgodnienie przekazać sądowi?

Oczywiście sąd na podstawie przekazanych dokumentów zweryfikuje czy istotnie osoby wskazane są umocowane do występowania w roli spadkobierców…

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

poświadczenie podpisu. Poza tym przypadkiem możliwe jest jedynie udzielenie przez córkę pełnomocnictwa innej osobie do złożenia takiego oświadczenia (np. dla Pani jako matki). Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

czy pełnomocnik posiadał nadal umocowanie do reprezentacji. Zgodnie z treścią art. 101 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

Chcę kupić mieszkanie. Właścicielka nieruchomości mieszka w Anglii. Transakcja będzie przeprowadzona przez osobę (siostrę właścicielki mieszkania) posiadającą prawidłowo napisane pełnomocnictwo notarialne. Ustaliliśmy cenę i wysokość zadatku. Moja

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

przedsiębiorcy lub inna osoba mająca stosowne pełnomocnictwo. Zgodnie z ogólną zasadą (art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego), jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Nie wszystkie pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W załączniku do ustawy, o którym mowa w art. 4, pełnomocnictwo

Słowa kluczowe: opłata skarbowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2009

Podpis za osobę nie mogącą złożyć osobiście podpisu

Przedstawiłam w sądzie rejonowym pełnomocnictwo. Jestem pełnomocnikiem mojej mamy w sprawie cywilnej, ale sędzia zakwestionował podpis mojej mamy. Mama jest poważnie chora i nie może się podpisać prawidłowo. Sędzia kazał napisać oświadczenie i

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 września 2007

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

pełnomocnictwa i jakiej treści? W jaki sposób mąż córki może przekazać swój udział w spadku drugiej córce.

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Każdy ze spadkobierców winien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Postępowanie spadkowe po zmarłym mieszkającym w Anglii

postępowania cywilnego). Aby jednak móc reprezentować w tej sprawie Pana rodzeństwo, musi Pani uzyskać od nich pełnomocnictwo, w którym to zostanie Pan upoważniony do reprezentowania ich przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Pana matce. Mimo

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 34 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.