Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapełnomocnictwo
Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności - art. 98 k.c.
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnictwo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 333 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu zapłaconych kredytów przez współmałżonka

Jestem po rozwodzie bez orzeczenia o winie. W trakcie trwania związku małżeńskiego, wspólnie z byłą żoną zaciągaliśmy pożyczki w bankach, o których doskonale wiedziała, lub też sama je zaciągała, posiadała moje pełnomocnictwo i mogła reprezentować

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

zna miejsca zamieszkania wierzyciela. Na koniec dodam, że doktryna prawa przewiduje na gruncie prawa polskiego, że pełnomocnictwo może zostać udzielone w sposób dorozumiany, tzn. jeżeli mocodawca (w tym przypadku matka dziecka) toleruje przez

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

rozprawę? Czy on również? Pełnomocnictwo adwokata w tej sprawie będzie wystarczające czy koniecznie musimy oboje przebyć pół-świata aby wziąć rozwód?

Zgodnie z treścią art. 428 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) rozprawa w sprawach małżeńskich

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

Kilka lat temu córka kupiła mieszkanie. Mieszkanie było własnością matki tej osoby, która miała pełnomocnictwo do reprezentowania matki. Umowa wstępna została zawarta pomiędzy moja córką a córką właścicielki mieszkania. Córka w kilku ratach spłaciła

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

dokonywał jej rozporządzeniem (darował). Jednakże przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że umowa taka może zostać zawarta przez pełnomocnika, konieczne jednak jest aby pełnomocnictwo także zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo winno

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

przyrzeczonej, pełnomocnictwo udzielane przez dłużnika wierzycielowi (ewentualnie osobie trzeciej) do zawarcia umowy przyrzeczonej w imieniu dłużnika. Z uwagi na fakt, iż umowa przyrzeczona ma jednak zostać zawarta w formie aktu notarialnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Wykup mieszkania komunalnego dla osoby obcej

umowy sprzedaży (w umowie przyrzeczonej jeżeli Pani będzie pełnomocnikiem sprzedającego, jako kupujący musi być inna osoba – nie można zawierać umowy samemu z sobą). Ważne jest aby w pełnomocnictwie zawrzeć oświadczenie, że pełnomocnictwo jest

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

uznać, że jeśli nic innego w treści aktu notarialnego nie postanowiono, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości nie obejmuje z reguły upoważnienia do sprzedaży jej przez pełnomocnika samemu sobie. Przepisy kodeksu cywilnego, w a rt. 58 § 1

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

sprawy odpis lub wyciąg z rejestru sądowego, który zastępuje wymagane od pełnomocnika - zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. - pełnomocnictwo procesowe. Generalnie, do chwili ustanowienia prokury, prokurent jest umocowany do podejmowania wszelkich

Słowa kluczowe: prokuratura
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 34 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.