Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapełnomocnictwo
Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności - art. 98 k.c.
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnictwo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 333 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małżonek może także być członkiem spółdzielni mieszkaniowej

przekształcenia lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego w prawo własności. Z uwagi, że zaistnieje konieczność zawarcia aktu notarialnego pełnomocnictwo takie musiałoby mieć formę notarialną. Istnieje możliwość, że notariusz takie pełnomocnictwo może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2007

Alimenty a obowiązek przyczynienia się do utrzymywania rodziny

ich pełnomocnik ustawowy, otrzymywała zasądzone alimenty. Z chwilą osiągnięcia przez dziecko na które zasądzono alimenty pełnoletności (jeżeli nie zachodzą okoliczności ograniczenia zdolności do czynności prawnych), takie ustawowe pełnomocnictwo wygasa

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2007

Pozorność jako wada oświadczenia woli

W 2007 roku zwarłam notarialna umowę przedwstępną kupna nieruchomości. Pierwotnie kupującym mieszkanie miał być mój brat, od którego miałam pełnomocnictwo. Jednakże Pani notariusz stwierdziła, że mam pełnomocnictwo do zawarcia ostatecznej umowy, a

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia). Jeżeli miałby być Pan pełnomocnikiem w tej sprawie, w tym celu Pana matka winna udzielić Panu na piśmie pełnomocnictwo procesowego do jej zastępowania w tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

uzależnione od wartości przedmiotu sporu (np. w przypadku wartości przedmiotu sporu od kwoty 10.000 do 50.000 zł stawka minimalna wynosi 2.400 zł). Udzielone pełnomocnictwo zgodnie z treścią art. 101 § 1 K.c. (Kodeksu cywilnego) może być w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

. akt II CSK 217/11. Mając powyższe na uwadze, w mojej opinii pełnomocnictwo nie zostało udzielone w sposób ważny przez spółkę, gdyż Zgromadzenie Wspólników nie jest uprawnione na podstawie ww. przepisów prawa do takich czynności. W tym wypadku mamy

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Czynność zwykłego zarządu

w jego imieniu przekazując mu pisemne pełnomocnictwo. Zawarcie umowy sprzedaży bez zgody jednego ze współmałżonków nie powoduje jej bezwzględnej nieważności, jednakże jej ważność zależy od potwierdzenia zawarcia tej umowy przez drugiego z

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

się zorientuje może taką dyspozycję wydać (o ile pełnomocnictwo do rachunku jest nadal ważne). Jeżeli bank nie skorzystał z pełnomocnictwa do sprzedaży a termin tego pełnomocnictwa upłynął bank może korzystając z prawem przewidzianych środków prawnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

. Wszyscy oni muszą jednak działać za zgodą zainteresowanego. Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone przez zainteresowanego na piśmie. Należy jednak pamiętać, ze po wypełnieniu wniosku konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu przez

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Zgodnie z brzmieniem art. 1020 k.c

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 34 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.