Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

przepisami ustawy za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Przedawnienie alimentów

zostałem wezwany do komornika, który gdzieś tam znalazł w papierach że nie płaciłem przez te kilka lat zasądzonych alimentów. Wcześniej wysłał on do osoby uprawnionej do tych alimentów zapytanie od kiedy dokładnie i ile nie zapłaciłem. Osoba ta przesłała

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

ustanowiona osoba do odbioru korespondencji powiadomiłaby Pana np. telefonicznie o terminie wyznaczonego pierwszego posiedzenia sądowego na które musiałby się Pan stawić. Ponadto, dużym uroszczeniem byłoby gdyby ewentualnie Państwo zgodnie wystąpili z żądaniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

podlega także ochronie na podstawie art. 81 Prawa autorskiego. Zgodnie ust. 1 tego przepisu rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art. 841 § 1 k.p. c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

jak zadłużenie bankowe, które nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

, po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki: nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

testament, osoba która jest w jego posiadaniu powinna go złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Na podstawie art. 647 k.p.c. w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Zatem powyższy przepis nie ma zastosowania, gdyż dotyczy on stosunku najmu. We własność nieruchomości nie wstępuję się, wymagane jest dokonanie odpowiedniej czynności prawnej (umowa

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Przejęcie lokalu mieszkalnego w spadku lub darowiźnie

jako osoba zaliczona do I grupy podatkowej zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny takiego lokalu mieszkalnego, który nie przekracza 110 m 2 powierzchni użytkowej. Powyższa ulga

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2010
« Poprzednia 1 … 92  |  93  |  94  |  95  |  96 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.