Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4218 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

złożenia drugiej stronie czynności prawnej. Osoba, która składa takie oświadczenie nie musi uzyskiwać w tym zakresie jakiegokolwiek orzeczenia sądu. Złożenie takiego oświadczenia unicestwia całą dokonaną czynność prawną, nie można uchylić się od części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

k.p.a. (kodeksu postępowania administracyjnego), zgodnie z którym, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Nie mniej jednak z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Z powyższego brzemienia przepisu wynika jednoznacznie, że bank jako wierzyciel musi wyrazić zgodę na przejęcie długu. Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Właściciel budynku powinien zwrócić poniesione nakłady w razie nadbudowy budynku przez osobę trzecią

. Jednym słowem, w opisanym stanie faktycznym w razie śmierci właściciela budynku, z ewentualnym roszczeniem o zwrot poniesionych nakładów musieliby państwo wystąpić do spadkobierców, którzy spadek przyjmą. Jeżeli jednakże osoba ta dokonałaby darowizny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Ocena pracownika winna być obiektywna

trybie roszczenia z art. 189 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z tym przepisem można żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy określona osoba ma w tym interes prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

utrzymania. Jeżeli osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pilęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, nie ma środków na opłacenie tego pobytu, to na podstawie art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Brak możliwości pobierania zasiłku chorobowego oraz świadczeń rentowych potwierdził Sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i wspólników spółki partnerskiej. W ograniczonym zakresie upadłość może ogłosić także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

W tym roku podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży domu jednorodzinnego, w której istnieje zapis, że sprzedająca oświadcza, że w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nie będzie zameldowana żadna osoba. Został podpisany akt notarialny, po czym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

małżeństwa nie posiadała stałego miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii przez okres jednego roku przed tym terminem. Na mocy artykułu 55 Ustawy z 1986 r. Prawo Rodzinne każda osoba może zwrócić się do sądu o stwierdzenie, że rozwód, unieważnienie lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012
« Poprzednia 1 … 91  |  92  |  93  |  94  |  95 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.