Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4215 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

) spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku. Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

posiadanego prawa jazdy. tłumaczenie na język polski, przez tłumacza przysięgłego zagranicznego prawa jazdy. osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Zajęcie rachunku bankowego spółki cywilnej w postępowaniu administracyjnym

osoba trzecia, w tym przypadku wspólnik spółki cywilnej może podnosić zarzut zajęcia środków majątkowych nie należących do dłużnika. Zasadniczo zgromadzone na rachunku spółki cywilnej środki pieniężne nie są środkami żadnego ze wspólników . Sąd

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2010

Wydanie nieruchomości oraz roszczenie uzupełniające o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

określonej części nieruchomości stanowiącej Pana własność. Roszczenie wobec takiej osoby, związane z korzystaniem przez nią z nieruchomości uzależnione jest m. In. od tego czy osoba ta pozostawała w dobrej czy w złej wierze korzystając z nieruchomości. Ja

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

uprzednio - i równolegle - autorskie prawo "pierwotne" do utworu, którego twórczego opracowania dokonała osoba powołująca się na przysługujące jej prawo zależne. Jednakże czym innym jest już ochrona prawna samego programu komputerowego jako

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

spadku sąd ustali, że spadek przypada kilku spadkobiercom, wówczas rozporządzenie (np. poprzez darowiznę) wymaga zgody wszystkich pozostałych spadkobierców. Jeżeli jako spadkobierca będzie wskazana jedna osoba, wówczas może ona swobodnie dysponować

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

Zgodnie z treścią a rt. 102 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z wolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

elektrycznej odpowiedzialna jest osoba nielegalnie pobierająca energię elektryczną. Z tego też powodu, jeżeli nie zachodzą powyżej określone warunki, zakład energetyczny nie może Pani obciążyć kosztami związanymi z nielegalnym poborem energii elektrycznej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Wydziedziczenie spadkobiercy

. Należy pamiętać, że w myśl art. 944 § 1 k.c. sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Pana ojciec posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wówczas nie może on sporządzić ważnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2011

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

pisemnej w zakresie zmiany umowy. Oznacza to, że zmiana umowy bez zachowania formy pisemnej (np. w formie ustnej), ma jedynie skutek dla celów dowodowych. Oznacza to, że osoba (najemca), która będzie powoływała się na przedłużenie trwania umowy będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011
« Poprzednia 1 … 90  |  91  |  92  |  93  |  94 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.